ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE RAHOVEC 2010

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 21 nëntor 2010
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 19 dhjetor 2010
Numri i votuesve të regjistruar: 49,272
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 20,076 votues (40.74%)
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi II): 19,612 votues (39.80%)