ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE FERIZAJ 2012

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 29 prill 2012
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 27 maj 2012
Numri i votuesve të regjistruar: 95,449
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 29,145 votues (30.53%)
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi II): 26,795 votues (28.07%)

POSTERËT
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Si të plotësohet fletëvotimi
FLETUSHKË, BILLBORD, KARTOLINË
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Ferizaj 2012 (Raundi i parë)

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Ferizaj 2012 (Raundi i dytë)

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor