ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE 2020 NË PODUJEVË

Data e zgjedhjeve: 15 mars 2020 (shtyhet për shkak të pandemisë COVID-19)
Numri i zonave zgjedhore: 1
Numri i votuesve të regjistruar: 86,610
Pjesëmarrja në zgjedhje: 

VIDEOSPOTET
Regjistrimi i personave me nevoja të veçanta për votim përmes ekipeve mobile
Si të plotësohet fletëvotimi
Periudha e votimit përmes postës
POSTERA
Regjistrimi i personave me nevoja të veçanta për votim përmes ekipeve mobile
Si të plotësohet fletëvotimi
Periudha e votimit përmes postës
GIF
Votimi personave me nevoja te vecanta
Si të plotësohet fletëvotimi
Periudha e votimit përmes postës

Fletëvotimi për Kryetar Komune në Podujevë

Lista e emërimeve të anëtarëve të Komisioneve Komunale Zgjedhore