KQZ publikoi raportet e audituara vjetore financiare të partive politike për vitin 2023

02/07/2024

Prishtinë, 01 korrik 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se janë publikuar në ueb faqe raportet vjetore financiare të vitit 2023 pas përfundimit të procesit të auditimit nga auditorë të cilët janë përzgjedhur nëpërmjet një konkursi të hapur publik nga Zyra për Registrim, Certitifkim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike (ZRCKFSP).

Raportet e audituara financiare të vitit 2023, të cilat u takojnë partive politike,janë publikuar në ueb faqen e KQZ-së: Shërbimet e KQZ-së > Shërbimet për Subjekte Politike > Raportet Vjetore Financiare, ose në vegzën direkte: https://kqz-ks.org/sherbime-per-subjektet-politike/raportet-vjetore-financiare-te-audituara/