Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija

Centralna Izborna Komisija osnovala je Kancelariju za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija (“Kancelarija”). Kancelarija je odgovorna za održavanje registra političkih partija, potvrđivanje svih političkih subjekata koji će biti uključeni u glasački listić i ograničavanje troškova kampanje i odredbi izjavljivanja finansija. Kancelarijom rukovodi Izvršni direktor koji direktno izveštava CIK.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, gde je takođe stekao zvanje Master pravnih nauka Upravno-Administrativnog smera. Radi u Sekretarijatu CIK-a od 2009. godine, na poziciji Koordinatora Viših opštinskih izbornih službenika, a od 2011. do 2013. godine, pored službene pozicije vršio je i dužnost Rukovodioca kadrova u Sekretarijatu CIK-a. 2017. godine premešten je odlukom prema službenim dužnostima i odgovornostima sa pozicije Koordinatora Viših opštinskih izbornih službenika na poziciju Direktora Odeljenja za koordinaciju na terenu. CIK je putem javnog konkursa od 09.03.2022. godine odlučila da ga imenuje na funkciju Izvršnog direktora Kancelarije za registraciju političkih partija i potvrđivanje. Sa preko deset godina iskustva na rukovodećim pozicijama u SCIK-u, dobro je upućen u upravljanje kadrovima i izradu normativnih akata.

Zahtevi za registraciju političkih partija mogu se dostaviti Kancelariji u bilo koje vreme, od ponedeljka do petka tokom redovnog radnog vremena (08:00 – 16:00).

Kontakti KRPPP-a

  Ul. Migjeni. br. 21, 10000 Priština, Republika Kosovo

 038 200 81 010

  [email protected]

 

Usluge za Političke Subjekte
Usluge za NVO-e i Medije