IZBORI ZA SKUPŠTINU REPUBLIKA KOSOVA 2001

Datum izbora: 17 novembar 2001
Broj registrovanih birača: 1,249,987
Učešće na izborima: 803,796 birača (64.30%)

STATISTIKA

Opšta statistika

REZULTATI

Opšti rezultati po Subjektima

Podela mesta na osnovu Političkih Subjekata

Izabrani kandidati po subjektima

 Rezultati subjekata po opštinama

POSTERI
Registracije glasaci
Opšti motivacioni

Glasački listić za Izbore za Skupštinu Kosova 2017

Lista biračkih centara za Izbore za Skupštinu Kosova 2017