Revidirani Finansijski Izveštaji Izbornih Kampanja

Nakon svakog izbonog kruga, političke stranke koje se takmiče na izborima moraju dostaviti finansijski izvještaj kampanje (45 dana) nakon dana izbora. Finansijske izvještaji kampanje revidira nezavisni revizor, a nakon toga se objavljuju na web sajtu. U nastavku možete pronaći revidirane finansijske izvještaje kampanje za političke subjekte, na osnovu izbora vrste izbora u kojima su učestvovali.

Spisak donacija Političkih subjekata

Broj političkog subjekta Naziv političkog subjekta Finansijski izveštaj kampanje Finansijski izveštaj kandidata za skupštine opština (Izabrani kandidati) Finansijski izveštaj kandidata za Gradonačelnika (Izabrani kandidati)
101 G.I SRPSKI OPSTANAK  Preuzmi    
103 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ  Preuzmi Preuzmi Preuzmi
106 BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ  Preuzmi Preuzmi  
109 INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIQ  Preuzmi Preuzmi Preuzmi
110 INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA  Preuzmi Preuzmi  
113 LISTA E PAVARUR BEKIM JASHARI Preuzmi Preuzmi  
117 KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ  Preuzmi Preuzmi  
118 INICIATIVA PER FUSHE KOSOVE EGJIPTIAN ASHKALI Preuzmi Preuzmi  
119 NISMA SOCIALDEMOKRATE  Preuzmi Preuzmi Preuzmi
120 INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN  Preuzmi Preuzmi  
121 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS  Preuzmi Preuzmi Preuzmi
123 KOALICIJA VAKAT  Preuzmi Preuzmi  
125 GIBI Preuzmi Preuzmi  
127 PARTIA SOCIALDEMOKRATE  Preuzmi Preuzmi  
132 LISTA NDRYSHE  Preuzmi Preuzmi  
134 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS  Preuzmi Preuzmi  
135 NE MUNDEMI Preuzmi Preuzmi  
136 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA  Preuzmi Preuzmi  
140 LËVIZJA PËR BASHKIM  Preuzmi Preuzmi  
142 PARTIA E DREJTËSISË  Preuzmi Preuzmi  
143 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA  Preuzmi Preuzmi  
144 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Preuzmi Preuzmi Preuzmi
145 GI SLOBODA ŠTRPCE  Preuzmi Preuzmi  
146 FORCA E DIASPORËS  Preuzmi Preuzmi  
147 SRPSKA LISTA Preuzmi   Preuzmi
149 ALEANCA KOSOVA E RE  Preuzmi Preuzmi  
151 YENİLİKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ  Preuzmi Preuzmi  
152 NARODNO JEDINSTVO  Preuzmi Preuzmi  
153 ALEANCA SHQIPTARE  Preuzmi Preuzmi  
154 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT  Preuzmi Preuzmi  
159 BASHKË PËR SHTËRPCËN  Preuzmi Preuzmi  
160 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS  Preuzmi Preuzmi Preuzmi
161 NARODNA SLOGA  Preuzmi Preuzmi  
162 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM  Preuzmi Preuzmi  
164 REFORMIMI DEMOKRATIK PËR FERIZAJN  Preuzmi Preuzmi  
165 INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR DRENAS  Preuzmi Preuzmi  
174 LËVIZJA QYTETARE VATRA  Preuzmi Preuzmi  
177 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS  Preuzmi    
178 LISTA E ASHKALIVE  Preuzmi Preuzmi  
181 GRAĐANSKA INICIJATIVA ZUBIN POTOK  Preuzmi Preuzmi  
182 DEMOKRATËT PËR DRENASIN  Preuzmi Preuzmi  
185 INICIATIVA E THERANDËS Preuzmi Preuzmi  
187 GI SRPSKA NARODNA SLOGA  Preuzmi Preuzmi  
189 INICIATIVA QYTETARE “MITROVICA”  Preuzmi Preuzmi  
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV Lëvizja Vetëvendosje Preuzmi
2 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 Srpska  Srpska Lista Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV Levizja Vetevendosje Preuzmi
2 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 PDK Partia Demokratike e Kosoves Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV LVV + 4 (Severnoj Mitrovici, Zubin Potoku, Leposavić i Zvečan) Preuzmi
2 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 Srpska  Srpska Lista Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 JGS Jedinstvena Goranska Stranka Preuzmi
4 KV Koalicia Vakat Preuzmi
5 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje! Preuzmi
7 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi
9 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës Preuzmi
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
12 PAI Partia e Ashkalinjeve për Integrim Preuzmi
13 PLE Partia Liberale Egjiptiane Preuzmi
14 PRBK Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Preuzmi
15 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
16 Srpska  Srpska Lista Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi  
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi  
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Preuzmi Preuzmi
4 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Preuzmi  
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi  
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje Preuzmi  
7 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi Preuzmi
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi  
9 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Preuzmi Preuzmi
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Preuzmi  
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi Preuzmi
12 PLE Progresivno Demokratska Stranka Preuzmi  
13 PRBK Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi  
14 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi  
15 Srpska Lista Srpska Lista Preuzmi  
16 Vakat Koalicija Vakat Preuzmi Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi  
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi  
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Preuzmi Preuzmi
4 KZA Koalicija Za Gora Preuzmi  
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi  
6 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi Preuzmi
7 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi Preuzmi
8 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Preuzmi Preuzmi
9 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Preuzmi  
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi Preuzmi
11 PDS Progresivno Demokratska Stranka Preuzmi  
12 PLE Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi  
12 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi  
14 Srpska Lista Srpska Lista  Preuzmi  
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
3 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
3 SRPSKA  SRPSKA LISTA – GISL Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Preuzmi
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Preuzmi
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Preuzmi
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
19 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
20 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
21 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
23 VV VETËVENDOSJE Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
17 VV VETËVENDOSJE Preuzmi

Izveštaj o reviziji kampanje (verzija na albanskom jeziku)