Priština, 19. oktobra 2021. – Centralna izborna komisija počela je sa objavljivanjem skeniranih kopija obrazaca rezultata političkih subjekata za Izbore za gradonačelnike i Izbore za skupštine opština koji su održani 17. oktobra.
U skladu sa procedurama, ovi obrasci se skeniraju u Centru za prebrojavanje i rezultate, a zatim objavljuju na web stranici CIK -a.
Ovo objavljivanje je u toku i do sada su obrasci rezultata objavljeni za neke opštine, dok će ostale biti objavljene čim budu spremne.
Objavljivanje ovih obrazaca nije objavljivanje konačnih rezultata, već služi povećanju transparentnosti I kandidati mogli videti obrasce popunjene na biračkim mestima.

Opština Balotazhi
(Rundi i dytë)
Balotazh – Votat me poste Balotazh – Votat me kushtë Rinumerim – Kuvend Komunal Obrasci rezultata  Obrasci rezultata glasanja putem pošte Obrasci rezultata uslovnog glasanja Obrasci sa ponovnog prebrojavanja 25.10.2021 Obrasci ponovnog prebrojavanja 30-31.10.2021
Dečane       Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Đakovica Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Glogovac Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Gnjilane Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Dragaš Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Istok Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Kačanik Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Klina Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Kosovo Polje Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Kamenica Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Mitrovica e jugut       Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Leposavić         Preuzmi   Preuzmi   Preuzmi
Lipljan       Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Novo Brdo         Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Obilić Preuzmi   Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Orahovac Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Pejć       Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Podujevo Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Priština Preuzmi Preuzmi Shkarko Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi  Preuzmi
Prizren Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Srbica       Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Štimlje Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Štrpce         Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Suva Reka       Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Uroševac       Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Vitina Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Vučitrn Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Zubin Potok         Preuzmi Preuzmi Preuzmi  
Zvečan         Preuzmi   Preuzmi   Preuzmi
Mališevo Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Junik Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi Preuzmi Preuzmi    
Mamuša Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi
Elez Han           Preuzmi Preuzmi    
Gračanica         Preuzmi   Preuzmi   Preuzmi
Ranilug         Preuzmi   Preuzmi    
Parteš         Preuzmi   Preuzmi    
Klokot     Preuzmi     Preuzmi Preuzmi    
Severna Mitrovica         Preuzmi Preuzmi Preuzmi   Preuzmi

 

Rinumerimet e BM-ve

Rinumerimet e CB-ve