ADRESE OPŠTINSKIH IZBORNIH SLUŽBENIKA

Fatmir Cacaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044/180-274 

  [email protected]

  Pallati i Kulturës, Kati i II në Deçan

Amir Rexhaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 387 852

  [email protected]
  [email protected]

  Pallati i Kultures Kati II, Zyra nr 7

Burim Jonuzi
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 333 070

  [email protected]

  Ndertesa e Komunës, Kati i Parë

Ferid Shabani 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 715

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Soliterit, Kati i II-të

Fesal Xhabali 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 637 346 

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes “Drejtoria e Arsimit”

Armanda Loshi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

045 200 950

  [email protected]

Artan Mezraja 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 551 765 

  [email protected]
  [email protected]

  Aneks-Ndertesa-Stacioni i Policisë

Driton Manaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 479 604 

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i III

Hyrije Dumani 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 240 046 

  [email protected]
  [email protected]

  Shtepia e Kultures kati I

Agim Kastrati 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 736

  [email protected]

  [email protected]

  Shkolla Fillore “Fan S.Noli” në Kamenicë”

Bajram Hajdari 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 412 382

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës Kati II – Zyra Nr.5

Milosav Markovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  064 810 2297

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i Parë –Nr.12

Hamza Kadriu 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 690 

  [email protected]
  [email protected]

  Barakat ne Oborr te Komunes Nr 4

Selim Mehmeti 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 716 

  [email protected]
  [email protected]

  Objekti i Drejtorise per Mirqenje Sociale

Afrim Krasniqi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 551 749

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Bardhë Sheshi Aziz Zhilivoda

Burim Lezi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 671 969

  [email protected]

  Ndertesa e Sherbimit te Zjarërfikseve, Kati i 2

Abdurrahim Haxhisefa 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 156 010 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.20

Islam Demolli 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 711 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes Kati I Nr.8

Fatmire Bajrami 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 117 422 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndërtesa e Komunës, Kati III, Nr.308

Nysret Bytyqi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 735 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes”Shtepia Bardh”Podrum

Fisnik Polaci 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 866 777

  [email protected]

  Shtepia e Kultures Sheshi (Adem Jashari)

Florije Mulaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 714 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes kati III Nr.49

Vuksan Vuksanovic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 660 604

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i II

Skender Qelaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 438 866 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes – Kati II

Shaban Rexha 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 205 616 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes Kati IV Nr.412 

Islam Mema 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 488 649 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes Kati i Nr.11 

Betim Xhema 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 459 223 

  [email protected]
  [email protected] 

  Rr.”Wesli Klark”Pn,Perball Komunes 

Dusica Stojanovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  060 558 8577 

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes, Kati II Nr.14, Rr.Kolasinski Knezeva 27

Miloš Nedeljković
Viši Opštinski Izborni Službenik

  049 927 009

  [email protected]

  Zgrada opštine sprat 1 , br 9

Regjep Zogaj 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 729 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.48

Xhavit Gaxherri 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 676 236 

  [email protected]
  [email protected] 

  Objekti i Drejtorise per Punë dhe Mireqenie Sociale

Nuhi Mazreku 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 245 790 

  [email protected]
  [email protected] 

  Ndertesa e Komunes Kati III

Enver Suma 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 325 764 

[email protected]
  [email protected]

  Shtepia e Kultures Kati i I

Igor Cirkovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 554 587

  [email protected]
  [email protected]

  Rr.Stefana Decanskog P.N ndertesa e Radio Graçanicës, Kati-I

Milos Ilic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 554 785 

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra në hyrje të Ranillukut

Zoran Stojanovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 329 043 

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra afër Kishës

Zoran Vasic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 329 039

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra e KKZ-se Kllokot

Slobodan Dimitrijevic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 264 521

  [email protected]
  [email protected] 

   Rruga Kolashinca tek 3 Soliterat, Kati perdhesë