Regjistrimi i Partisë Politike “Iniciativa Balli” i hapur për shqyrtim publik

Prishtinë, 3 maj 2021 – “Iniciativa Balli” e ka kompletuar kërkesën për regjistrim, të parashtruar në Zyrën për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim, pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vendimi për regjistrim të iniciativës politike, do të merret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas përfundimit të periudhës shtatë (7) ditore, gjatë të cilës publiku mund [...]