main-bg

Obaveštenje sa sastanka CIK-a

Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka.

Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je donela odluku da potvrdi vec´inu rezultata za Predsednike Opština sa Lokalnih Izbora koji su se održali 22 oktobra.

I. Centralna Izborna Komisijaje potvrdila rezultate za Predsednike Opština u 32 opštine sa Lokalnih Izbora koji su se održali 22 oktobra:  

a.  Od ukupnog broja opština, 16 opština su medu opštinama u kojima ce se održati Drugi krug izbora za Predsednika Opštine, 19 novembra (Ðakovica, Gnjilane, Dragaš, Kacanik, Klina, Južna Mitrovica, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Suva Reka, Uroševac, Vucitrn, Mališevo i Klokot).

b.  Deo odluke o potvrdivanju rezultata su još 16 opština u kojima prema konacnim rezultatima nec´e biti drugog kruga izbora (Decane, Kosovo Polje, Leposavic´, Lipljan, Novo Brdo, Pec´, Srbica, Štrpce, Vitina, Zubin Potok, Zvecan, Mamuša, Elez Han, Gracanica, Ranilug i Severna Mitrovica).

II. Dok ce se, potvrdivanje rezultata za 6 ostalih opština obaviti na narednom sastanku pnakon završetka žalbenog postupka u IPŽP i Vrhovnod Suda:  

a.  Medu ovim opštinama su Obilic, Kamenica i Istok, kojima ce se prema konacnim rezultatima koje je objavio CIK, održati drugi krug izbora 19 novembra.

b.  Dok za ostale opštine (Glogovac, Junik i Parteš), gde prema konacnim rezultatima nec´e biti drugog kruga, njihovi rezultati ce biti potvrdeni nakon žalbenog postupka u IPŽP i Vrhovni sud.