main-bg

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA CIK-a

Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je predsedavala predsednica, Valdete Daka. Centralna Izborna Komisija, je sa svim glasovima za, usvojila Sporazum o Saradnji koji će biti potpisan između CIK-a i Kancelarije EU na Kosovu za

Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je predsedavala predsednica, Valdete Daka.

Centralna Izborna Komisija, je sa svim glasovima za, usvojila Sporazum o Saradnji koji ce biti potpisan izmedu CIK-a i Kancelarije EU na Kosovu za posmatranje Prevremenih Izbora za Skupštinu Republike Kosova, koji c´e se održati 11. juna. Ovaj Sporazum c´e biti potpisan u roku od nekoliko dana. Predsednica Daka, je obavestila prisutne da c´e  biti 100 posmatraca iz Evropske Unije koji c´e pratiti izborni proces na Kosovu. Clanovi CIK-a su istakli znacaj procesa posmatranja izbora, što bi uticalo na integritet i povec´ano poverenje u izborni proces.

Na ovom sastanku, Glavni Izvršni Službenik Sekretarijata CIK-a je obavestio prisutne za aktivnosti koje se preduzimaju u pripremi Prevremenih Izbora za Skupštinu Republike Kosova, koji c´e se održati 11. juna. Halimi je obavestio CIK da je trenutno u toku  proces izrade Birackih Spiskova koji se zasniva na izvodu iz Centralnog  Civilnog Registra.

U nastavku sastanka, Centralna Izborna Komisija je usvojila plan bezbednosti za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova.

Takode je CIK  odobrio imenovanje opštinskih izbornih komisija u 38 opština.