main-bg

CIK je obeležio Svetski Dan Izbora

Centralna Izborna Komisija je obeležila peti put Svetski Dan Izbora.

Povodom ovog dana na svecanoj manifestaciji, objavljen je dokument pod nazivom "Izbori na Kosovu 2000 - 2014", koji je sažetak podataka izbornih procesa za period od cetrnaest godina.


U svom obrac´anju, predsednica CIK-a, Valdete Daka je održala govor o istoriji ovog dana i unapredenju izbornih procesa na Kosovu. "Obeležavajem ovog dana želimo da izrazimo našu posvecenost za nastavljanje ispunjavanja ustavne i zakonske obaveze kao nezavisna institucija", rekala je Daka.


Tokom prezentacije ovog dokumenta, koji je objavljen uz pomoc´ Misije OEBS-a na Kosovu, predsednica Daka je objavila  podatke koji karakterišu izborne procese na Kosovu od 2000. godine, kada  se  po prvi put  posle rata održavaju izbori,  sve do poslednjih izbora 2014. godine.


Govorec´i o 2017 godini, koja je u kalendaru CIK-a izborna godina, kada c´e se održati lokalni izbori, predsjdnica Daka je naglasila da ce Centralna Izborna Komisija uciniti maksimalne napore da uspešno ispuni svoje zadatke.


Na samom kraju, Daka se zahvalila gradanima na poverenje ukazano  Centralnoj  Izbornoj Komisiji kao i politickim partijama, civilnom društvu i medijima,  za saradnju tokom ovih godina. Isto tako je izrazila  posebnu zahvalnost Misiji OEBS-a na Kosovu koja je pomogl U razvoju CIK-a i USAID-a i IFES za nastavak  njihove podrške.


Svetski dan izbora se obeležava u mnogim zemljama od 2005. godine, kada su izborni strucnjaci iz celog sveta ucestvovali na Svetskoj Konferenciji Izbornih Zvanicnika u Madarskoj. Putem  ove konferencije, oni su poslali poruku u vezi sa vitalnom potrebom da se ojaca proces demokratskog razvoja širom sveta.

Ovaj dan ima za cilj da informiše javnost o dostignuc´ima i izazovima u vezi sa izborima.

.