main-bg

Odluke CIK-a

 • 14-03-2017 15:29

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 13-03-2017 09:53

  Odluku o usvajanju Administrativnog Uputstva Br. 01/2016 o Procedurama za zamenu clanova Skupstine Opstine

  Preuzmi
 • 13-03-2017 09:51

  Odluka o usvajanju Sporazuma o Saradnji izmedu Ministarstva za Dijasporu (MzD) i Centralne Izborne Komisije (CIK)

  Preuzmi
 • 13-03-2017 09:50

  Odluka o usvaja se Srednjorocni Okvir Rashoda za 2018-2020

  Preuzmi
 • 09-02-2017 13:19

  Odluka o suspenziji Politicke Partije

  Preuzmi
 • 30-01-2017 00:00

  Odluka o odredivanju visine sredstava iz fonda za podrsku politickih subjekata za 2017

  Preuzmi
 • 10-11-2016 00:00

  Odluka e Registraciji Politicke Partije - Napredna Snaga Kosova (NSG)

  Preuzmi
 • 01-11-2016 11:06

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina Novo Brdo

  Preuzmi
 • 14-10-2016 09:19

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 20-09-2016 09:57

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina Kamenica

  Preuzmi