main-bg

Odluke CIK-a

 • 16-06-2017 10:14

  Odluka o usvaianiu Preporuke Centra za Prebrojavanje i Rezultate

  Preuzmi
 • 10-06-2017 10:46

  Odluka o Povećanju Broja Posmatrača u CPR

  Preuzmi
 • 10-06-2017 10:41

  Odluka o izveštavanju preliminarnih rezultata na elektronski način na Dan Prevremenih Izbora za Skupstinu Republike Kosova od 11 Juna 2017

  Preuzmi
 • 10-06-2017 10:39

  0dluga o Usvajanju Operativnog Plana za Dan lzbora

  Preuzmi
 • 06-06-2017 11:00

  Odluka za akreditaciju medija

  Preuzmi
 • 01-06-2017 10:45

  Odluka za akreditaciju medija

  Preuzmi
 • 30-05-2017 14:22

  Odluka o Sadržaju, Dizajnu Brošura Političkih Subjekata i Kandidata za Prevremene Izbore za Skupštinu Kosova 2017

  Preuzmi
 • 30-05-2017 14:20

  Odluka o Dizajnu, Sadržaju i Formatu Glasačkih Listića za Prevremene Izbore za Skupštinu Kosova 2017

  Preuzmi
 • 30-05-2017 14:16

  Odluka o usvajanju Sporazuma o Saradnji CIK-a i MONT

  Preuzmi
 • 30-05-2017 14:15

  Odluka o usvajanju Uputstva za Članove Biračkih Odbora

  Preuzmi