main-bg

Glavne aktivnosti za Vanredne izbore za predsednika opštine Gračanica 18 Januar 2015


VREMENSKI ROK


AKTIVNOSTI


PRAVNA REFERENCIJA

18 Decembar 2014

Prijem Prvog izvoda Civilnog registra od Agencije za civilnu registraciju

Pravilo 02/2013,

Clan 3.3

21 Decembar 2014

Predlozi za clanove OIK-a

Odluka CIK-a

  24 Decembar 2014

Imenovanja Opštinskih izbornih komisija

Odluka CIK-a

17 – 21 Decembar 2014

CIK donosi odluku o ogranicenju troškova za politicke subjekte

Odluka CIK-a

18 -23 Decembar 2014

Period prijavljivanja za potvrdivanje Politickih subjekata

Odluka CIK-a

30 Decembar – 5 Janar 2014

Period registracije za glasanje van Kosova

Odluka CIK-a

29 Decembar 2014 10 Januar 2015

Period usluga biraca

Odluka CIK-a

5 – 9 Januar 2015

Rok za registraciju za glasanje sa posebnim potrebama

Odluka CIK-a

8 Januar 2015 – 10 Januar 2015

Period osporavanja i potvrdivanja

Odluka CIK-a

12 – 16 Januar 2015

Period Glasanja van Kosova

Odluka CIK-a

13 Januar 2015

Potvrdivanje birackog spiska

Odluka CIK-a

30 Januar 2014

Izvlacenje žreba za redosled politickog subjekta na glasackom listicu

Odluka CIK-a

29-30 Decembar 2014

Rok za imenovanje Birackih odbora

Odluka CIK-a

5 Januar 2015

Objavljivanje lokacija Birackih centara

Odluka CIK-a

12 Januar 2015 -16 Januar 2015

Period izborne kampanje za politicke subjekte

Odluka CIK-a

18 Decembar 2014 – 8 Januar 2015

Rok za prijavljivanje za akreditaciju posmatraca

Odluka CIK-a

18 Januar 2015

DAN IZBORA

Odluka Predsednice

19 Januar–4April  2015

Dostavljanje Finansijskog izveštaja kampanje

Pravilo br. 12/2013