main-bg

Glasanje van Kosova

LOKALNI IZBORI U REPUBLICI KOSOVO

22. Oktobar 2017.

GLASANJE PUTEM POŠTE

Period prijavljivanja/registracije

Centralna izborna komisija Republike Kosovo, vrši pripreme za organizovanje Lokalnih  izbora za Predsednike opština i Skupštine opština koji c´e biti održani 22. Oktobra 2017.

Ako ste državljanin Republike Kosovo, ali živite van Kosova, možete podneti zahtev za registraciju i glasanje putem pošte na Lokalnim izborima za predsednike opština i Skupštine opština u Republici Kosovo.

Obrazac za registraciju za Glasanje putem pošte možete osigurat iz sledecih izvora:

  • Obrazac I  za gradane koji poseduju državljanstvo Republike Kosovo,
  • Obrazac II za one gradane koji ne poseduju državljanstvo Republike Kosovo ali koji imaju pravo da budu državljani Republike Kosovo na osnovu Zakona o Državljanstvu,
  • Pomocna linija Jedinice za Operaciju glasanja putem pošte:

  + 381 (038) 213 100, i  +381 (038) 213 200

  • Ambasade i Konzulati Republike Kosovo kao i didstributivne tacke kontakt osoba politickih subjekata registrovanih u Republici Kosovo koje se nalaze u (za njihove adrese, pritisnite ovde ).

 Kako bi stekli pravo za glasanje preko pošte , vi treba da:

  • Da imate 18 godina/ili više, do dana izbora, 22. Oktobra 2017,
  • Da ste registrovani u Maticnoj službi Republike Kosovo i posedujete dokumenta za identifikaciju Republike Kosovo ili  UNMIK-a,
  • Ili dokaz da ste legitimno lice za registraciju u Civilni Registar kao državljanin Republike Kosovo.

Ako vi posedujete dokumenat za identifikaciju Republike Kosovo ili UNMIK-a sa isteklim rokom, molimo vas da zajedno sa ovim pošaljete i jednu kopiju važeceg dokumenta za identifikaciju države u kojoj živite.

Popunjeni obrazac zajedno sa pratecom dokumentacijom, treba da stignu u CIK najkasnije do  23. Avgusta 2017.

Popunjeni obrazac, možete poslati:

·  Putem pošte na adresu CIK-a (Centralna izborna komisija, Glasanje putem pošte, P.F.6 Kutija 351, 10000 Priština, Republika Kosovo

·  Putem službenog e-maila : ovpp@kqz-ks.org, vjk.2017@kqz-ks.org i ogpp@kqz-ks.org.

·  Putem faxa na broj : + 381 (038) 213 200.

Ukoliko se prijavljujete za registraciju putem e-maila, vašu prijavu treba da pošaljete  samo za sebe, putem vaše licne elektronske pošte (e-maila).

Obaveštavamo vas da prijave možete poslati za uži krug porodice a ne i za druga lica.