main-bg

Glasanje van Kosova

Drugi Krug Izbora za Predsednika Opštine

19 novembra 2017

GLASANJE PUTEM POŠTE


Centralna Izborna Komisija ce organizovati Drugi krug izbora za Predsednike Opštine.


Pravo za glasanje putem pošte imaju biraci u sledecim opštinama: Ðakovica, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kacanik, Klina, Kamenica, Južna Mitrovica, Obilic, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Suva Reka, Uroševac, Vucitrn, Mališevo i Klokot.


Na Glasackom listicu su dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveci broj glasova.


Vi treba da oznacite jednog od kandidata.


Svi prijavljeni koji su se uspešno registrovali kao biraci van Kosova (kliknite ovde – Biracki Spisak van Kosova) imaju pravo da glasaju.


Glasacki listic za Predsednika Opštine (kliknite ovde Glasacki listic za Predsednika Opštine)


Povracaj paketa sa glasackim listicima:

•  Popunjeni glasacki listic ubacite u koverat tajnosti koji ste primili putem pošte ili neki drugi neoznaceni koverat i zatvorite.Ovo ce sacuvati tajnost vašeg glasa.

•  Zatvoreni koverat tajnosti i kopiju jednog od važecih dokumenta za identifikaciju ubacite u povratni koverat sa štampanom adresom CIK-a ili neki drugi koverat gde cete upisati adresu CIK-a.


Centralna Izborna Komisija Republike Kosovo, Glasanje Putem Pošte, Pošta br. 6, KUTIA 351, 10 000 Priština, Kosovo.


Glasacke listice možete preuzeti iz sledecih izvora:

  + 381 (038) 213 100, dhe +381 (038) 213 200

CIK treba primiti glasacke listice najkasnije do 17 novembra 2017.