main-bg

Administratvna Uputstva

  • Administrativnog Uputstva br.01/2013 O zameni članova Skupštine Opštine

    Preuzmi
  • Upustvo za izbornu strukuru za prihvatanje dokumenta za glasanje na biračkom mestu

    Preuzmi