main-bg

Zubin Potok

Jelena Kokovi - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 064 4458 722

E-mail: jelena.kokovi@kqz-ks.org; dusanzp@yahoo.com

Adresa: 


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 8,948
Qendra të votimit: 12
Vendvotime: 16 


2802B - Shkolla "Jovan Cvijić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2802B

Lokacioni: Zubin Potok

Votues: 3,277

Vendvotime: 4

2803B - Shkolla Fillore "Jovan Cvijić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2803B

Lokacioni: Crepulë

Votues: 560

Vendvotime: 1

2804B - Shkolla Fillore "Petar Kocić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2804B

Lokacioni: Bubë

Votues: 485

Vendvotime: 1

2805B - Shkolla Fillore "Petar Kocić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2805B

Lokacioni: Lluqkarekë

Votues: 337

Vendvotime: 1

2806B - Shkolla Fillore "Petar Kočić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2806B

Lokacioni: Bërnjakë

Votues: 609

Vendvotime: 1

2808B - Shkolla Fillore "Blagoje Radić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2808B

Lokacioni: Zupç

Votues: 995

Vendvotime: 2

2809B - Shkolla Fillore

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2809B

Lokacioni: Caber

Votues: 927

Vendvotime: 1

2810B - Shtëpi Private pronar - Dragoljo Dobric

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2810B

Lokacioni: Oklac

Votues: 208

Vendvotime: 1

2813B - Shkolla Fillore "Jovan Cvijić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2813B

Lokacioni: Velje Breg

Votues: 572

Vendvotime: 1

2814B - Shkolla Fillore "Jovan Cvijić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2814B

Lokacioni: Ceceva

Votues: 164

Vendvotime: 1

2815B - Shtëpi Private?

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2815B

Lokacioni: Ugljar

Votues: 327

Vendvotime: 1

2816B - Shtëpi Private?

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2816B

Lokacioni: Donji Jesenovik

Votues: 487

Vendvotime: 1