main-bg

Vushtrri

Betim Xhema - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 459 223

E-mail: betim.xhema@kqz-ks.org; betim_xhe@hotmail.com

Adresa: Rr."Wesli Klark"Pn,Perball Komunes


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 68,074
Qendra të votimit: 26
Vendvotime: 88 


2716B - Shkolla "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2716B

Lokacioni: Prelluzhë

Votues: 2,267

Vendvotime: 3

2717B - Shkolla "Liria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2717B

Lokacioni: Strofc

Votues: 2,336

Vendvotime: 3

2719B - Shkolla "Sveti Sava"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2719B

Lokacioni: Gracë

Votues: 384

Vendvotime: 1

2723B - Shkolla "Mustafë Shyti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2723B

Lokacioni: Ashlan

Votues: 1,069

Vendvotime: 2

2724B - Shkolla Fillore "21 Novembar"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2724B

Lokacioni: Banjskë

Votues: 115

Vendvotime: 1

2725B - Shkolla Fillore "Zhilivode"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2725B

Lokacioni: Zhilivode

Votues: 486

Vendvotime: 1

2726B - Shkolla Fillore "Sllatine"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2726B

Lokacioni: Sllatine

Votues: 487

Vendvotime: 1

2727B - Shkolla Fillore "Bahri Kuqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2727B

Lokacioni: Shtitarice

Votues: 1,535

Vendvotime: 2

2728B - Shkolla Fillore "Lumëmadh"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2728B

Lokacioni: Lumëmadh

Votues: 743

Vendvotime: 1

2729B - Shkolla Fillore "Nazmi Zhegrova"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2729B

Lokacioni: Stanofc i Poshëm

Votues: 1,752

Vendvotime: 2

2701B - SHMT "Lutfi Musiqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2701B

Lokacioni: Vushtrri

Votues: 7,909

Vendvotime: 9

2702B - Shkolla "Ali Kelmendi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2702B

Lokacioni: Vushtrri

Votues: 4,652

Vendvotime: 6

2702X - Shkolla "Naim Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2702X

Lokacioni: Vushtrri

Votues: 4,554

Vendvotime: 6

2703B - Shkolla "Azem Bejta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2703B

Lokacioni: Dubofc

Votues: 1,201

Vendvotime: 2

2704B - Shkolla "Mustafa Venhari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2704B

Lokacioni: Vushtrri

Votues: 12,529

Vendvotime: 14

2705B - Shkolla "Rrustem Hyseni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2705B

Lokacioni: Skromë

Votues: 471

Vendvotime: 1

2706B - Shkolla "Abdyl Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2706B

Lokacioni: Druar

Votues: 3,633

Vendvotime: 4

2707B - Shkolla "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2707B

Lokacioni: Dumnicë e Epërme

Votues: 2,147

Vendvotime: 3

2708B - Shkolla "Nadakovc"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2708B

Lokacioni: Nedakofc

Votues: 2,332

Vendvotime: 3

2709B - Shkolla "Emin Duraku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2709B

Lokacioni: Novolan

Votues: 3,266

Vendvotime: 4

2710B - Shkolla "Migjeni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2710B

Lokacioni: Stanofc i Epërm

Votues: 2,409

Vendvotime: 3

2711B - Shkolla "Gj. K. Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2711B

Lokacioni: Pantinë

Votues: 2,985

Vendvotime: 4

2712B - Shkolla "Lumni Surdulli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2712B

Lokacioni: Samadrexhë

Votues: 2,356

Vendvotime: 3

2713B - Shkolla "Enver Hadri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2713B

Lokacioni: Smrekovnicë

Votues: 3,687

Vendvotime: 5

2714B - Shkolla "Rilindja"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2714B

Lokacioni: Maxhunaj

Votues: 2,498

Vendvotime: 3

2715B - Shkolla "21 Novembar"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2715B

Lokacioni: Gojbulë

Votues: 271

Vendvotime: 1