main-bg

Viti

Islam Mema - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 488 649

E-mail: islam.mema@kqz-ks.org; islam.mema@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati i Nr.11


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 46,246
Qendra të votimit: 27
Vendvotime: 61 


2603D - Shkolla Fillore "Dom Mikel Tarabulluzi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2603D

Lokacioni: Stubëll e Epërme

Votues: 2,443

Vendvotime: 3

2604D - Shkolla Fillore "Ahmet Hajdari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2604D

Lokacioni: Beguncë

Votues: 2,572

Vendvotime: 3

2605D - Shkolla Fillore "Halil Alidema"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2605D

Lokacioni: Pozharan

Votues: 4,149

Vendvotime: 5

2606D - Shkolla Fillore "Safet Rexhepi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2606D

Lokacioni: Zhiti

Votues: 1,669

Vendvotime: 2

2607D - Shkolla Fillore "Nijazi Rexhepi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2607D

Lokacioni: Sllatinë e Epërme

Votues: 2,423

Vendvotime: 3

2608D - Shkolla Fillore "Nazmi Pajaziti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2608D

Lokacioni: Radivojc

Votues: 1,723

Vendvotime: 2

2609D - Shkolla Fillore "Kenan Halimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2609D

Lokacioni: Gjylekare

Votues: 2,384

Vendvotime: 3

2610D - Shkolla Fillore "Hasan Alia"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2610D

Lokacioni: Remnik

Votues: 1,532

Vendvotime: 2

2611D - Shkolla Fillore "28 Nentori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2611D

Lokacioni: Vërban

Votues: 1,769

Vendvotime: 2

2616D - Shkolla Fillore "Mladen Markovic"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2616D

Lokacioni: Viti

Votues: 342

Vendvotime: 1

2617D - Shkolla Fillore " Dëshmorët e 5 Prillit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2617D

Lokacioni: Smirë

Votues: 2,731

Vendvotime: 3

2620D - Shkolla Fillore "Hysen Terpeza"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2620D

Lokacioni: Terpezë

Votues: 1,831

Vendvotime: 2

2621D - Shkolla Fillore "Ndre Mjeda"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2621D

Lokacioni: Kabash

Votues: 2,011

Vendvotime: 3

2622D - Shkolla Fillore "Ndre Mjeda"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2622D

Lokacioni: Binçë

Votues: 195

Vendvotime: 1

2623D - Shkolla Fillore "Vellezerit Gervalla"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2623D

Lokacioni: Lubishte

Votues: 1,763

Vendvotime: 2

2625D - Shkolla Fillore "Njazi Rexhepi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2625D

Lokacioni: TerstenikTrstenik

Votues: 786

Vendvotime: 1

2626D - Shkolla Fillore "Skender Emerllahu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2626D

Lokacioni: Ramjan

Votues: 1,338

Vendvotime: 2

2627D - Shkolla Fillore " 28 Nentori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2627D

Lokacioni: Sadovine e Jerlive

Votues: 1,022

Vendvotime: 2

2628D - Shkolla Fillore "Nazmi Pajaziti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2628D

Lokacioni: Budrike e Eperme

Votues: 791

Vendvotime: 1

2629D - Shkolla Fillore "Njazi Rexhepi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2629D

Lokacioni: Sllatine e Poshtme

Votues: 630

Vendvotime: 1

2630D - Shkolla Fillore "Dëshmorët e Vitis"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2630D

Lokacioni: Drobeshi

Votues: 1,422

Vendvotime: 2

2631D - Shkolla Fillore "Mirali Sejdiu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2631D

Lokacioni: Gushice

Votues: 707

Vendvotime: 1

2601D - Shkolla e Mesme "Kuvendi i Lezhës"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2601D

Lokacioni: Viti

Votues: 3,926

Vendvotime: 5

2601X - Shkolla e Mesme "Januz Zejnullahu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2601X

Lokacioni: Viti

Votues: 3,730

Vendvotime: 5

2602D - Shkolla Fillore "Ndre Mjeda"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2602D

Lokacioni: Debelldeh

Votues: 588

Vendvotime: 1

2632D - Shkolla Fillore "Mirali Sejdiu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2632D

Lokacioni: Germove

Votues: 776

Vendvotime: 1

2633D - Shkolla Fillore "Nijazi Rexhepi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2633D

Lokacioni: Sadovinë e Çerkezëve

Votues: 993

Vendvotime: 2