main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 03-06-2017 21:25

  Vendim për Ndryshimin e Qendrave të Votimit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:24

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtimes, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:23

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Prishtinës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:22

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Kllokotit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:21

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Parteshit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:19

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Graçanicës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:18

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Mamushës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:17

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Junikut, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:16

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Malishevës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:16

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Vitisë, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko