main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 10-03-2017 15:17

  Vendim për shqiptimin e gjobës - Partia Liberale e Kosovës

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:16

  Vendim për shqiptimin e gjobës - Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:15

  Vendim per shfuqizim e pezullimit - Partia Liberale e Kosovës

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:15

  Vendim per shfuqizimin e pezullimit Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:14

  Vendim per shfuqizim e pezullimit - Partia Nacional Demokratike Shqiptare

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:12

  Vendim per ç'regjistrimin e Partisë Politike Lëvizja e Re Demokristiane

  Shkarko
 • 20-02-2017 16:13

  Vendim per shfuqizimin e pezullimit

  Shkarko
 • 20-02-2017 16:12

  Vendim për shqiptimin e gjobës

  Shkarko
 • 20-02-2017 16:12

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 09-02-2017 13:19

  Vendim për pezullimin e Partisë Politike

  Shkarko