main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 12-11-2016 23:48

  Vendim për certifikimin e kandidatit të Partisë FJALA, z. Vehbi Berisha

  Shkarko
 • 12-11-2016 23:47

  Vendim për certifikimin e kandidatit të Aleanca Kosova e Re-AKR, z. Elmi Thaçi

  Shkarko
 • 12-11-2016 23:46

  Vendim për certifikimin e kandidatit të Nisma për Kosovën-NISMA, z. Isa Xhemajlaj

  Shkarko
 • 12-11-2016 23:45

  Vendim për certifikimin e kandidatit të Lidhjës Demokratike të Kosovës - LDK, z. Bedri Nika

  Shkarko
 • 12-11-2016 23:43

  Vendim për certifikimin e kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës - PDK, z. Ramiz Lladrovci

  Shkarko
 • 10-11-2016 00:00

  Vendim për regjistrimin e Partisë Politike - Napredna Snaga Kosova (NSG)

  Shkarko
 • 10-11-2016 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale - Gjilan

  Shkarko
 • 08-11-2016 16:52

  Vendim për miratimin e specifikave per fletevotime për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Gllogoc

  Shkarko
 • 08-11-2016 16:52

  Vendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Gllogoc

  Shkarko
 • 04-11-2016 14:42

  Vendim për formimin e Këshillit Mbikëqyrës për Informim Publik, për zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc, më datën 04.12.2016 në këtë përbërje:

  Shkarko