main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 09-06-2017 09:21

  Vendim për ndalimin e përdorimit të mjeteve për fotografim (aparate, telefona etj) të votës gjatë procesit të votimit

  Shkarko
 • 09-06-2017 09:18

  Vendim për miratimin e Udhëzuesit mbi Mënyrën e Ndarjes së Pozitave të Anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 06-06-2017 11:00

  Vendim për akreditimin e mediave

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:27

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Mitrovicës së Veriut, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:25

  Vendim për Ndryshimin e Qendrave të Votimit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:24

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtimes, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:23

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Prishtinës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:22

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Kllokotit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:21

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Parteshit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:19

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Graçanicës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko