main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për caktimin e përfaqësuesit të KQZ-së në Ekipin Punues për Reformën Zgjedhore

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për dizajnin, përmbajtjen dhe formatin e fletëvotimit për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 24-11-2016 08:33

  Vendim mbi mbetjen në fuqi të vendimit të KQZ-së nr. 1024/2016 të datës 12.11.2016 për certifikimin e kandidatit të pavarur z. Naim Bazaj

  Shkarko
 • 23-11-2016 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale - Prishtine

  Shkarko
 • 21-11-2016 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale - Ferizaj

  Shkarko
 • 20-11-2016 17:13

  Vendim për decertifikimin e Kandidatit të Pavarur z. Naim Bazaj, nga gara për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune ne Gllogoc

  Shkarko
 • 18-11-2016 14:58

  Vendim për decertifikimin e Kandidatit të Pavarur z. Naim Bazaj, nga gara për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune ne Gllogoc

  Shkarko
 • 12-11-2016 23:51

  Vendim për certifikimin e kandidatit të pavarur, z. Rrahim Elshani

  Shkarko
 • 12-11-2016 23:50

  Vendim për certifikimin e kandidatit të pavarur, z. Naim Bazaj

  Shkarko
 • 12-11-2016 23:50

  Vendim për certifikimin e kandidatit të pavarur, z. Xhavit Drenori

  Shkarko