main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 03-06-2017 21:14

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Ferizajit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:14

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtërpcës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:09

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Hanit të Elezit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 01-06-2017 10:45

  Vendim për akreditimin e mediave

  Shkarko
 • 01-06-2017 10:18

  Vendim për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 01-06-2017 10:14

  Vendim për Per Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në lstog.

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:22

  Vendim për Përmbaitjen, Dizajnin e Broshurave te Subiekteve Politike dhe Kandidateve per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves 2017

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:20

  Vendim për Dizajnin, Përmbaitjen dhe Formatin e Fletëvotimit per Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:16

  Vendim për Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit mes KQZ dhe MASHT

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:15

  Vendim për Miratimin e Udhëzimit për Anëtarët e Këshillave të Vendvotimit

  Shkarko