main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 06-12-2016 16:00

  Vendim për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe Zgjedhjet e Parakohshme dhe vendimit të KQZ-së nr. 1222/2016 për shkurtimin e afateve për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 06-12-2016 15:50

  Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të QNR-së të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Gllogoc

  Shkarko
 • 06-12-2016 00:00

  Vendim për miratimin e rekomandimit të QNR-së, për anulimin e zarfeve të votimit me kusht të cilave iu mungojnë nënshkrimet në Listën Përfundimtare të Votuesve

  Shkarko
 • 06-12-2016 00:00

  Vendim për ndryshimin (shkurtimin) e afatit në dy javë për Raundin e dytë të zgjedhjeve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 02-12-2016 17:09

  Vendime nga ZRPPC për akreditimin e vëzhguesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 01-12-2016 00:00

  Vendim për përbërjen e anëtarëve të KVV-ve për Ekipet mobile për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 01-12-2016 00:00

  Vendim për ndryshimin e vendimit 893/2016 për caktimin e afateve të aktiviteteve Zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe Parakohshme

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për caktimin e numrit të Fletëvotimeve për Vendvotim për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Gllogoc

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për miratimin e tingullit, slloganit dhe dizajnit që do ta përcjellë fushatën e Informimit Publik për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 25-11-2016 00:00

  Vendim për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko