main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 23-12-2016 00:00

  Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 21-12-2016 13:58

  Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të QNR-së të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës në Gllogoc - Raundi i Dytë

  Shkarko
 • 15-12-2016 15:41

  Vendime nga ZRPPC për akreditimin e vëzhguesve për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 15-12-2016 15:30

  Vendim për miratimin e planit operacional për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 15-12-2016 15:28

  Vendim për raportimin elektronik të Rezultateve Preliminare për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme në Gllogoc

  Shkarko
 • 13-12-2016 16:11

  Vendim për përbërjen e anëtarëve të KVV-ve për Raundin e Dytë për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 08-12-2016 15:18

  Vendim për dizajnin, përmbajtjen dhe formatin e fletëvotimit për raundin e dytë për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 08-12-2016 15:16

  Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc

  Shkarko
 • 08-12-2016 15:07

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 06-12-2016 16:00

  Vendim për miratimin e planit operacional për Raundin e Dytë, për Zgjedhjet Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc, që do të mbahen me datën 18 dhjetor 2016

  Shkarko