main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 17-06-2017 15:06

  Vendim për Miratimin e Rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

  Shkarko
 • 16-06-2017 10:14

  Vendim për miratimin e Rakomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

  Shkarko
 • 10-06-2017 10:46

  Vendim për Rritjen e Numrit të Vëzhguesve në QNR

  Shkarko
 • 10-06-2017 10:41

  Vendim për Raportimin në Mënyrë Elektronike të Rezultateve Preliminare në Ditën e Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 11 Qershorit 2017

  Shkarko
 • 10-06-2017 10:39

  Vendim për Miratimin e Planit Operacional për Ditën e Zgjedhjeve

  Shkarko
 • 09-06-2017 09:21

  Vendim për ndalimin e përdorimit të mjeteve për fotografim (aparate, telefona etj) të votës gjatë procesit të votimit

  Shkarko
 • 09-06-2017 09:18

  Vendim për miratimin e Udhëzuesit mbi Mënyrën e Ndarjes së Pozitave të Anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 06-06-2017 11:00

  Vendim për akreditimin e mediave

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:27

  Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Mitrovicës së Veriut, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 03-06-2017 21:25

  Vendim për Ndryshimin e Qendrave të Votimit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko