main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 08-07-2017 18:46

  Vendim për Rishikimin e Planit të Punës së KQZ-së për vitin 2017

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:45

  Vendim për Miratimin e Rishikimit të Buxhetit të KQZ-së për Vitin 2017

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:45

  Vendim për Miratimin e Organogrami të Stafit Jo Permanent për Zgjedhjet Lokale 2017

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:45

  Vendim për miratimin e buxhetit

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:44

  Vendim për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme

  Shkarko
 • 08-07-2017 18:43

  Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për gjashtë mujorin e 11-të 2017

  Shkarko
 • 06-07-2017 16:09

  Vendim për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së

  Shkarko
 • 06-07-2017 16:06

  Vendim rezultatin e QNR sipas vendimit të PZAP

  Shkarko
 • 06-07-2017 16:05

  Vendim për Rinumërimin e Fletëvotimeve

  Shkarko
 • 06-07-2017 16:03

  Vendim për zëvendësim të anëtares së Kuvendit Komunal Gjilan

  Shkarko