main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 11-12-2017 14:25

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Dragash

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:25

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Deçan

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:24

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Pejë

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:16

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Pejë

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:14

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Mitrovicë e Jogut

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:12

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Kaçanik

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:11

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Kaçanik

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:08

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:08

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:08

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtinë

  Shkarko