main-bg

Skenderaj

Imer Ahmetaj - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 732

E-mail: imer.ahmetaj@kqz-ks.org; imer_ahmetaj@hotmail.com

Adresa: Shtepia e Kultures Sheshi (Adem Jashari)


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 52,555
Qendra të votimit: 32
Vendvotime: 72 


2101B - Shkolla e Mesme Teknike "Anton Çetta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2101B

Lokacioni: Skenderaj

Votues: 4,150

Vendvotime: 5

2101X - Gjimnazi "Hamez Jashari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2101X

Lokacioni: Skenderaj

Votues: 4,412

Vendvotime: 5

2102B - Shkolla "Vëllezërit Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2102B

Lokacioni: Çubrel

Votues: 1,685

Vendvotime: 2

2103B - Shkolla "Fehmi Rama"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2103B

Lokacioni: Likofc

Votues: 2,264

Vendvotime: 3

2104B - Shkolla "Ismet Rrahmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2104B

Lokacioni: Aqarevë

Votues: 1,138

Vendvotime: 2

2105B - Shkolla "Azem Bejta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2105B

Lokacioni: Prekaz i Epërm

Votues: 2,915

Vendvotime: 4

2106B - Shkolla "Idriz Berani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2106B

Lokacioni: Klinë e Epërme

Votues: 3,175

Vendvotime: 4

2107B - Shkolla "Drenica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2107B

Lokacioni: Polac i Ri

Votues: 3,778

Vendvotime: 5

2108B - Shkolla "Dëshmoret e Qiqavices"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2108B

Lokacioni: Qirez

Votues: 1,774

Vendvotime: 2

2109B -Shkolla Fillore " Pavarësia"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2109B

Lokacioni: Krasaliq

Votues: 645

Vendvotime: 1

2110B - Shkolla "Skender Skenderi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2110B

Lokacioni: Vojnik

Votues: 1,714

Vendvotime: 2

2111B - Qendra Lokale për Komunitete

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2111B

Lokacioni: Banjë

Votues: 191

Vendvotime: 1

2112B - Shkolla "Migjeni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2112B

Lokacioni: Kladernicë

Votues: 1,661

Vendvotime: 2

2113B - Shkolla Fillore "Faik Dragaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2113B

Lokacioni: Leqinë

Votues: 2,169

Vendvotime: 3

2114B - Shkolla "Shote Galica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2114B

Lokacioni: Runik

Votues: 2,680

Vendvotime: 3

2115B - Shkolla Fillore "Halit Geci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2115B

Lokacioni: Llaushë

Votues: 2,929

Vendvotime: 4

2116B - Shkolla "Malush Ahmeti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2116B

Lokacioni: Rezallë

Votues: 2,369

Vendvotime: 3

2117B - Shkolla "Abedin Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2117B

Lokacioni: Turiçevc

Votues: 1,224

Vendvotime: 2

2119B - Shkolla Fillore "Legjoni Spanjoll"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2119B

Lokacioni: Suhogerrle

Votues: 125

Vendvotime: 1

2120B - Shkolla Fillore "Shote Galica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2120B

Lokacioni: Suhogerrle

Votues: 414

Vendvotime: 1

2121B - Shkolla Fillore "Kuvendi I Drenices"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2121B

Lokacioni: Abri e Poshtme

Votues: 1,762

Vendvotime: 2

2122B - Shkolla Fillore "Elena Gjika"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2122B

Lokacioni: Makermal

Votues: 620

Vendvotime: 1

2123B - Shkolla Fillore "Skender Skenderi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2123B

Lokacioni: Izbice

Votues: 663

Vendvotime: 1

2124B - Shkolla Fillore "Abedin Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2124B

Lokacioni: Kopilic I Poshtem

Votues: 1,136

Vendvotime: 2

2125B - Shkolla Fillore "Abedin Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2125B

Lokacioni: Buroje

Votues: 1,758

Vendvotime: 2

2126B - Shkolla Fillore "Vellezerit Frasheri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2126B

Lokacioni: Kotorr

Votues: 337

Vendvotime: 1

2127B - Shkolla Fillore "Ternac"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2127B

Lokacioni: Ternac

Votues: 598

Vendvotime: 1

2128B - Shkolla Fillore "Halit Geci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2128B

Lokacioni: Tushilje

Votues: 423

Vendvotime: 1

2129B - Shkolla Fillore "Halit Geci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2129B

Lokacioni: Rakinice

Votues: 756

Vendvotime: 1

2130B - Shkolla Fillore "Azem Bejta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2130B

Lokacioni: Prekaz I Ulte

Votues: 1,331

Vendvotime: 2

2131B - Shkolla Fillore "Enver Haliti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2131B

Lokacioni: Lubavec

Votues: 787

Vendvotime: 1

2132B - Shkolla Fillore " Pavarësia"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2132B

Lokacioni: Baksi

Votues: 972

Vendvotime: 2