main-bg

Shtërpcë

Milan Janicijevic - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 063 780 1377

E-mail: milan.janicijevic@kqz-ks.org; berevce@yahoo.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati i II


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 13,818
Qendra të votimit: 9
Vendvotime: 19 


2301D - Ish Qendra e Regjistrimit

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2301E

Lokacioni:

Votues: 379

Vendvotime: 0

2302D - Shkolla Fillore "Staja Marković"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2302D

Lokacioni: Biti e Poshtmë

Votues: 916

Vendvotime: 1

2303D - Shkolla Fillore "Staja Marković"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2303D

Lokacioni: Shtërpcë

Votues: 3,668

Vendvotime: 4

2304D - Shtëpia e Kulturës

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2304D

Lokacioni: Sevce

Votues: 1,268

Vendvotime: 2

2305D - Shkolla Fillore "Osman Mani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2305D

Lokacioni: Firajë

Votues: 2,766

Vendvotime: 4

2306D - Shkolla Fillore "Šarski odred"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2306D

Lokacioni: Jazhincë

Votues: 1,874

Vendvotime: 2

2308D - Shkolla Fillore "Rajko Urošević"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2308D

Lokacioni: Gotovusha

Votues: 980

Vendvotime: 2

2309D - Shkolla Fillore "Rasim Cokli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2309D

Lokacioni: Brod

Votues: 1,330

Vendvotime: 2

2310D - Shkolla Fillore "Šarski odred"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2310D

Lokacioni: Vrbeshtice

Votues: 637

Vendvotime: 1