main-bg

Raportet Financiare & Auditimet

Nga secili subjekt politik (përfshirë partitë politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatët e pavarur), i cili merr pjesë në zgjedhje, do të kërkohet t’i paraqesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve raport për publikimin financiar.

Raporti i deklarimit financiar te fushatës së Subjektit politik, përfshirë  të gjitha degët dhe pjesët përbërëse të tij, për periudhën që fillon me ditën e shpalljes së zgjedhjeve nga Presidenti i Kosovës dhe që përfundon me ditën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ose të parakohshme.

Raporti i Publikimit Financiar për Fushatën dorëzohet jo më vonë se dyzet e pesë (45) ditë kalendarike pas ditës së zgjedhjeve.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sipas rregullës së zgjedhjeve, do të caktoj një kufi të shpenzimeve të fushatës të subjektit politik të certifikuar, i cili do të shprehet si shumë që del në bazë të numrit të votuesve të regjistruar.

Subjektet nuk mund të shpenzojnë mbi atë kufi për fushatën e tyre politike.Nga secili subjekt politik kërkohet të mbajë shënime të sakta dhe të hollësishme për gjendjen financiare të selisë qendrore dhe për të gjitha degët gjatë periudhës së përfshirë në raportin e deklarimit financiar të fushatës.


 Raporti vjetor financiar i auditimit 2011

Raporti vjetor financiar i auditimit 2012

 Akronimi Emri i Subjektit PolitikViti 2012Viti 2011
1AKR
ALEANCA KOSOVA E RE
ShkarkoShkarko
2AAK
ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
3ADKALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVESShkarko
Shkarko
4BKBALLI KOMBËTAR I KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
5BDBASHKIMI DEMOKRATIK
Shkarko
Shkarko
6BSDAKBOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA
Shkarko
Shkarko
7CDSCRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
8CLSCRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
DSKDEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËSShkarko 
10DADEMOKRATSKA ALTERNATIVA
Shkarko
Shkarko
11DSBDEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA
Shkarko
Shkarko
12DSVDEMOKRATSKA STRANKA VATAN
ShkarkoShkarko
13GIGGRAÐANSKA INICIJATIVA GORE
Shkarko
Shkarko
14IRDKINICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
15
INICIATIVA QYTETARE - LËVIZJA VETVENDOSJE
ShkarkoShkarko
16JSLJEDINSTVENA SRPSKA LISTA
ShkarkoShkarko
17VAKATKOALICIJA VAKAT
ShkarkoShkarko
18KDTPKOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI
ShkarkoShkarko
19KTBKOSOVA TURK BIRLIGI
ShkarkoShkarko
20LBLËVIZJA PËR BASHKIM
ShkarkoShkarko
21LDDLIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË
ShkarkoShkarko
22LDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
23LEKLIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS
ShkarkoShkarko
24NCPKNARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA
ShkarkoShkarko
25NBSNOVA BOŠNJACKA STRANKA
ShkarkoShkarko
26NDNOVA DEMOKRATIJA
ShkarkoShkarko
27NDSNOVA DEMOKRATSKA STRANKA
ShkarkoShkarko
28PDAKPARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS
ShkarkoShkarko
29PDKPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
30PDKIPARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM
ShkarkoShkarko
31PAIPARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
ShkarkoShkarko
32PDPARTIA E DREJTËSISË
ShkarkoShkarko
33PPIPARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE
Shkarko
Shkarko
34PPK
PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
35PGJKPARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
36PEKPARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
37PLKPARTIA LIBERALE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
38PNDSHPARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE
Shkarko
Shkarko
39PREBKPARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
40PSHDKPARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
41PSDPARTIA SOCIALDEMOKRATE
Shkarko
Shkarko
42PSKPARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
43PDIPARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE
Shkarko
Shkarko
44SDSSAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
45SLSSAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
46SNSDSAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
Shkarko
Shkarko
47SDSGSOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE
Shkarko
Shkarko
48SDS KIMSRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM
ShkarkoShkarko
49SNSSRPSKA NARODNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
50SSDSSRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
51SKMSSRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
52SDASTRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Shkarko
Shkarko
53SDPSTRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA
Shkarko
Shkarko
54USBUJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA
Shkarko
Shkarko