main-bg

Ranillug

Milos Ilic - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 045 575 059

E-mail: milos.ilic@kqz-ks.org; milosilicvr@hotmailcom

Adresa: Objekt Privat-Zyra afër Kishës


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 5,532
Qendra të votimit: 4
Vendvotime: 8 


3501D - ish Qendra për Komunitete e OSBEse

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3501D

Lokacioni: Ropotove e Madhe

Votues: 2,272

Vendvotime: 3

3502D - Shtëpia e Kulturës

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3502D

Lokacioni: Ranillug

Votues: 1,584

Vendvotime: 2

3503D - Shtëpia e Kulturës

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3503D

Lokacioni: Domoroci

Votues: 488

Vendvotime: 1

3504D - Shtepia e Kulturës

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3504D

Lokacioni: Korminjan i Ultë

Votues: 1,188

Vendvotime: 2