main-bg

Prizren

Nysret Bytyqi - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 735

E-mail: nysret.bytyqi@kqz-ks.org; bytyqinysret@yahoo.com

Adresa: Ndertesa e Komunes"Shtepia Bardh"Podrum


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 156,427
Qendra të votimit: 67
Vendvotime: 208 


2065A - Shkolla Fillore "Brigada 125"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2065A

Lokacioni: Medvec

Votues: 970

Vendvotime: 2

2066A - Shkolla Fillore "Sharr"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2066A

Lokacioni: Jabllanice

Votues: 553

Vendvotime: 1

2067A - Shkolla Fillore "Svjetlost"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2067A

Lokacioni: Nebregoshte

Votues: 1,027

Vendvotime: 2

2068A - Shkolla Fillore "Pllanjane"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2068A

Lokacioni: Pllanjan

Votues: 885

Vendvotime: 1

2069A - Shkolla Fillore "Dedaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2069A

Lokacioni: Dedaj

Votues: 471

Vendvotime: 1

2001A - SH.M.Gjimnazi ”Remzi Ademaj”

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2001A

Lokacioni: Shaban Polluzha

Votues: 4,919

Vendvotime: 6

2002A - Shkolla Fillore "Ibrahim Fehmiu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2002A

Lokacioni: Dushanovë (Arbana)

Votues: 5,714

Vendvotime: 7

2003A - Shkolla Fillore "Abdyl Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2003A

Lokacioni: 28 November/Ortakol - Prizren

Votues: 10,796

Vendvotime: 12

2004A - Shkolla Fillore "Motrat Qiriazi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2004A

Lokacioni: 7 September - Prizren

Votues: 7,542

Vendvotime: 9

2005A - Shkolla e Mesme "Gjon Buzuku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2005A

Lokacioni: 24 May - Prizren

Votues: 8,959

Vendvotime: 10

2005X - Shkolla Fillore "Mustafa Bakiu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2005X

Lokacioni: 24 May - Prizren

Votues: 6,628

Vendvotime: 8

2006A - Shkolla "Fadil Hisari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2006A

Lokacioni: Tusus - Prizren

Votues: 4,728

Vendvotime: 6

2006X - Universiteti i Prizrenit

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2006X

Lokacioni: Tusus - Prizren

Votues: 3,242

Vendvotime: 4

2007A - Shkolla Fillore "Lek Dukagjini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2007A

Lokacioni: 11 March - Prizren

Votues: 5,482

Vendvotime: 6

2008A - Shkolla e Mesme "Luciano Matroni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2008A

Lokacioni: 2 July - Prizren

Votues: 5,110

Vendvotime: 6

2009A - Shkolla Fillore "Mati Logoreci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2009A

Lokacioni: Lakuriq

Votues: 4,273

Vendvotime: 5

2010A - Shkolla Fillore "Sharr"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2010A

Lokacioni: Pouskë

Votues: 485

Vendvotime: 1

2011A - Shkolla Fillore "Mushnikova"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2011A

Lokacioni: Mushnikovë

Votues: 1,323

Vendvotime: 2

2012A - Shkolla Fillore "Zenel Hajdini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2012A

Lokacioni: Serbicë e Ultë

Votues: 851

Vendvotime: 2

2013A - Shkolla Fillore "Ekrem Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2013A

Lokacioni: Lubizhdë

Votues: 2,930

Vendvotime: 4

2014A - Shkolla Fillore "Besim Ndreca"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2014A

Lokacioni: Lutogllavë

Votues: 1,327

Vendvotime: 2

2015A - Shkolla Fillore "Zenun Çoçaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2015A

Lokacioni: Gjonaj

Votues: 4,059

Vendvotime: 5

2016A - Shkolla Fillore "Mic Sokoli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2016A

Lokacioni: Lubiqevë

Votues: 1,665

Vendvotime: 2

2017A - Shkolla "Vëllezërit Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2017A

Lokacioni: Gorozhup

Votues: 279

Vendvotime: 1

2019A - Shkolla Fillore "Sinan Thaçi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2019A

Lokacioni: Zojiz

Votues: 815

Vendvotime: 1

2020A - Shkolla Fillore "Zenel Hajdini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2020A

Lokacioni: Piranë

Votues: 1,853

Vendvotime: 3

2021A - Shkolla Fillore "Ardhmëria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2021A

Lokacioni: Landovicë

Votues: 1,193

Vendvotime: 2

2022A - Shkolla Fillore "Heronjtë e Lumes"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2022A

Lokacioni: Dobrushtë

Votues: 397

Vendvotime: 1

2023A - Shkolla Fillore "Sezai Surroi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2023A

Lokacioni: Korishë

Votues: 3,815

Vendvotime: 5

2024A - Shkolla Fillore "Shtjefën Gjeçov"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2024A

Lokacioni: Zym

Votues: 2,105

Vendvotime: 3

2025A - Shkolla Fillore "Zef Lush Marku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2025A

Lokacioni: Velezhë

Votues: 3,074

Vendvotime: 4

2026A - Shkolla Fillore "Nazim Buduri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2026A

Lokacioni: Hoçë e Qytetit

Votues: 3,387

Vendvotime: 4

2027A - Shkolla Fillore "Idriz Seferi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2027A

Lokacioni: Randobravë

Votues: 1,428

Vendvotime: 2

2028A - Shkolla Fillore "Drajčići"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2028A

Lokacioni: Drajçiq

Votues: 230

Vendvotime: 1

2029A - Shkolla Fillore "Luigj Gurakuqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2029A

Lokacioni: Nashec

Votues: 1,616

Vendvotime: 2

2030A - Shkolla Fillore "Pjetër Budi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2030A

Lokacioni: Lubizhdë e Hasit

Votues: 1,936

Vendvotime: 3

2031A - Shkolla Fillore "Mushnikova"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2031A

Lokacioni: Gornosellë

Votues: 333

Vendvotime: 1

2032A - Shkolla Fillore "Naim Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2032A

Lokacioni: Vllashnjë

Votues: 2,271

Vendvotime: 3

2033A - Shkolla Fillore "Dëshmorët e Zhurit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2033A

Lokacioni: Zhur

Votues: 5,441

Vendvotime: 7

2034A - Shkolla Fillore "Meto Bajraktari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2034A

Lokacioni: Reçan

Votues: 941

Vendvotime: 2

2035A - Shkolla Fillore "Izvor"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2035A

Lokacioni: Lubinje e Epërme

Votues: 2,048

Vendvotime: 3

2036A - Shkolla Fillore "25 Maj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2036A

Lokacioni: Lubinje e Poshtme

Votues: 1,594

Vendvotime: 2

2037A - Shkolla Fillore "Svjetlost"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2037A

Lokacioni: Manastiricë

Votues: 1,168

Vendvotime: 2

2038A - Shkolla Fillore "Nefit Jusufi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2038A

Lokacioni: Skorobishtë

Votues: 1,168

Vendvotime: 2

2039A - Shkolla Fillore "Luigj Gurakuqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2039A

Lokacioni: Hatmaxhë

Votues: 1,370

Vendvotime: 2

2040A - Shkolla Fillore "Ekrem Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2040A

Lokacioni: Gërnçar

Votues: 1,191

Vendvotime: 2

2041A - Shkolla Fillore "Dëshmorët e Vërrinit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2041A

Lokacioni: Billushë

Votues: 1,187

Vendvotime: 2

2042A - Shkolla e Mesme "Gani Çavdarbasha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2042A

Lokacioni: 24 May - Prizren

Votues: 17,014

Vendvotime: 19

2043A - Shkolla Fillore "Hysni Temaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2043A

Lokacioni: Kabash Has

Votues: 455

Vendvotime: 1

2044A - Shkolla Fillore "Meto Bajraktari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2044A

Lokacioni: Lokvicë

Votues: 462

Vendvotime: 1

2045A - Shkolla Fillore "Heronjtë e Lumes"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2045A

Lokacioni: Vermicë

Votues: 607

Vendvotime: 1

2048A - Shkolla Fillore "Lekë Dukagjini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2048A

Lokacioni: Petrovë

Votues: 848

Vendvotime: 1

2049A - Shkolla Fillore "Mithat Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2049A

Lokacioni: Krajk

Votues: 1,268

Vendvotime: 2

2050A - Shkolla Fillore "Hysni Temaj”

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2050A

Lokacioni: Kushnin

Votues: 1,557

Vendvotime: 2

2051A - Shkolla Fillore "Ekrem Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2051A

Lokacioni: Novosellë

Votues: 260

Vendvotime: 1

2054A - Shkolla Fillore "Heronjte e Lumës"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2054A

Lokacioni: Shkozë

Votues: 551

Vendvotime: 1

2055A - Shkolla Fillore " Haziz Tola"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2055A

Lokacioni: Prizren

Votues: 366

Vendvotime: 1

2056A - Shkolla Fillore "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2056A

Lokacioni: Krushe e vogel

Votues: 661

Vendvotime: 1

2057A - Shkolla Fillore " Vëllezerit Frasheri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2057A

Lokacioni: Planeja

Votues: 469

Vendvotime: 1

2058A - Shkolla Fillore "Pjeter Mazreku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2058A

Lokacioni: Mazreku

Votues: 860

Vendvotime: 1

2059A - Shkolla Fillore "Hasim Maliqaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2059A

Lokacioni: Poslishta

Votues: 1,253

Vendvotime: 2

2060A - Shkolla Fillore Anif Muji"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2060A

Lokacioni: Struzha

Votues: 376

Vendvotime: 1

2061A - Shkolla Fillore "Nazim Kokollari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2061A

Lokacioni: Prizren

Votues: 728

Vendvotime: 1

2062A - Shkolla Fillore "Fatmir Berisha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2062A

Lokacioni: Prizren

Votues: 1,089

Vendvotime: 2

2063A - Shtëpia e Gjuetarëve

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2063A

Lokacioni: Srecke

Votues: 266

Vendvotime: 1

2064A - Shkolla Fillore-Novak

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2064A

Lokacioni: Novak

Votues: 176

Vendvotime: 1

2018A - Shkolla Fillore "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 2018A

Lokacioni: Romajë

Votues: 2,382

Vendvotime: 3