main-bg

Pejë

Abdurrahim Haxhisefa - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 156 010

E-mail: abdurrahim.haxhisefa@kqz-ks.org; abdurrahim_haxhisefa@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati III Nr.20


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 10,3078
Qendra të votimit: 23
Vendvotime: 125 


1701C - Shkolla Fillore "Asdreni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1701C

Lokacioni: Pejë

Votues: 4,047

Vendvotime: 5

1702C - Shkolla Fillore "Vaso Pashë Shkodrani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1702C

Lokacioni: Pejë

Votues: 5,402

Vendvotime: 6

1703C - Shkolla Fillore "Lidhja e Prizrenit "

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1703C

Lokacioni: Pejë

Votues: 3,408

Vendvotime: 4

1704C - Shkolla Fillore "Ramiz Sadiku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1704C

Lokacioni: Pejë

Votues: 12,308

Vendvotime: 14

1704X - Shkolla Fillore "8 Marsi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1704X

Lokacioni: Pejë

Votues: 8,952

Vendvotime: 11

1704Y - Shkolla e Mesme Teknike " Shaban Spahia" (ish Birov Shkolla)

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1704Y

Lokacioni: Pejë

Votues: 6,924

Vendvotime: 8

1705C - Shkolla Fillore "Xhemajl Kada"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1705C

Lokacioni: Pejë

Votues: 5,573

Vendvotime: 7

1705X - Instituti i Agronomisë

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1705X

Lokacioni: Pejë

Votues: 3,535

Vendvotime: 4

1706C - Shkolla Fillore "7 Shtatori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1706C

Lokacioni: Vitomiricë

Votues: 7,298

Vendvotime: 8

1707C - Shkolla Fillore ''Lidhja e Pejës"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1707C

Lokacioni: Novosellë

Votues: 5,620

Vendvotime: 7

1708C - Shkolla Fillore "Haxhi Zeka"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1708C

Lokacioni: Zahaq

Votues: 2,964

Vendvotime: 4

1709C - Shkolla Fillore "Pjetër Budi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1709C

Lokacioni: Poqestë

Votues: 1,826

Vendvotime: 3

1710C - Shkolla Fillore "Rilindja"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1710C

Lokacioni: Tërstenik

Votues: 2,575

Vendvotime: 3

1711C - Shkolla Fillore "Naum Veqilharxhi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1711C

Lokacioni: Kliqinë

Votues: 3,144

Vendvotime: 4

1712C - Shkolla Fillore "Migjeni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1712C

Lokacioni: Gllogjan

Votues: 2,389

Vendvotime: 3

1713C - Shkolla Fillore "Vllaznimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1713C

Lokacioni: Baran

Votues: 4,809

Vendvotime: 6

1714C - Shkolla Fillore "28 Nëntori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1714C

Lokacioni: Raushiq

Votues: 4,151

Vendvotime: 5

1715C - Shkolla "Janko Javičević"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1715C

Lokacioni: Gorazhdec

Votues: 992

Vendvotime: 2

1723C - Shkolla Fillore "Dardania "

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1723C

Lokacioni: Pejë

Votues: 6,679

Vendvotime: 8

1724C - Shkolla Fillore "Fan S. Noli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1724C

Lokacioni: Krusheci

Votues: 2,931

Vendvotime: 4

1725C - Shkolla Fillore"2 Korriku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1725C

Lokacioni: Loxhë

Votues: 2,658

Vendvotime: 3

1726C - Shkolla Fillore "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1726C

Lokacioni: Trebovic

Votues: 2,189

Vendvotime: 3

1727C - Shkolla Fillore "Ali Kelmendi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1727C

Lokacioni: Nabërgjan

Votues: 2,704

Vendvotime: 3