main-bg

Partesh

Zoran Stojanovic - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 045 329 043

E-mail: zoran.stojanovic@kqz-ks.org; zoran_suki@hotmail.com

Adresa: Objekt Privat-Zyra afër Kishës


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 4,332
Qendra të votimit: 3
Vendvotime: 7 


3601D - Shtepija e Kultures

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3601D

Lokacioni: Partesh

Votues: 1,098

Vendvotime: 2

3602D - Shtepija e Kultures

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3602D

Lokacioni: Budrige e Poshtme

Votues: 1,338

Vendvotime: 2

3603D - Shtëpi Private

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3603D

Lokacioni: Pasjan

Votues: 1,896

Vendvotime: 3