main-bg

Novoberde

Selim Mehmeti - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 716

E-mail: selim.mehmeti@kqz-ks.org; selimi_ar@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Kuvendit Komunal Kati i I


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 9,133
Qendra të votimit: 19
Vendvotime: 21 


1401D - Shkolla Fillore "Minatori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1401D

Lokacioni: Novobërdë

Votues: 575

Vendvotime: 1

1402D - Shkolla Fillore "Asdreni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1402D

Lokacioni: Llabjan

Votues: 930

Vendvotime: 1

1403D - Zyra Komunale per Komunitete

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1403D

Lokacioni: Prekoc

Votues: 637

Vendvotime: 1

1404D - Shkolla Fillore "Miladin Popović"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1404D

Lokacioni: Bostanë

Votues: 529

Vendvotime: 1

1406D - Shkolla Fillore "Sveti Sava"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1406D

Lokacioni: Jasenovik

Votues: 228

Vendvotime: 1

1407D - Shkolla Fillore "Minatori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1407D

Lokacioni: Vlasoli

Votues: 124

Vendvotime: 1

1408D - Shkolla Fillore "Nushi dhe Tefiku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1408D

Lokacioni: Pasjak

Votues: 636

Vendvotime: 1

1409D - Shkolla e Mesme Ekonomike Bostanë

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1409D

Lokacioni: Bostanë

Votues: 213

Vendvotime: 1

1410D - Shkolla Fillore"Dositej Obradovic"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1410D

Lokacioni: Zebince

Votues: 326

Vendvotime: 1

1411D - Shkolla Fillore "Sveti Sava"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1411D

Lokacioni: Paralove

Votues: 347

Vendvotime: 1

1412D - Shkolla Fillore "Bora Stanković"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1412D

Lokacioni: Koretishte

Votues: 1,047

Vendvotime: 2

1413D - Shkolla Fillore "Petar Petrović Njegoš"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1413D

Lokacioni: Stanishor

Votues: 392

Vendvotime: 1

1414D - Shkolla Fillore "Bora Stanković"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1414D

Lokacioni: Strazhe

Votues: 372

Vendvotime: 1

1415D - Shkolla e Mesme "Dragi Popović"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1415D

Lokacioni: Kufce e Eperme

Votues: 1,614

Vendvotime: 2

1416D - Shkolla Fillore "Petar Petrović Njegoš"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1416D

Lokacioni: Makresh I Eperm

Votues: 123

Vendvotime: 1

1417D - Shkolla Fillore "Bratstvo"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1417D

Lokacioni: Bolefc

Votues: 138

Vendvotime: 1

1418D - Shkolla Fillore "Desanka Maksimović"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1418D

Lokacioni: Bushince

Votues: 429

Vendvotime: 1

1419D - Shkolla Fillore "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1419D

Lokacioni: Makresh I poshtem

Votues: 80

Vendvotime: 1

1420D - Shkolla Fillore "Nushi e Tefiku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1420D

Lokacioni: Stanishor

Votues: 393

Vendvotime: 1