main-bg

Mitrovicë e Jugut

Bajram Hajdari - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 412 382

E-mail: bajram.hajdari@kqz-ks.org; hajdari_@hotmail.com

Adresa: Ndërtesa e Komunës Zyra Nr.5


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 72,560
Qendra të votimit: 28
Vendvotime: 97 


1121B - Shkolla "Mehë Uka"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1121B

Lokacioni: Bajgore

Votues: 1,241

Vendvotime: 2

1122B - Shkolla "Jusuf Rexha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1122B

Lokacioni: Koshutova

Votues: 1,421

Vendvotime: 2

1123B - Shkolla "Shkolla Bujqesore"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1123B

Lokacioni: Mitrovice (lagja e romeve)

Votues: 607

Vendvotime: 1

1124B - Shkolla Fillore "Bislim Hajdari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1124B

Lokacioni: Kaqanadoll

Votues: 225

Vendvotime: 1

1125B - Shkolla Fillore "Jashar Begu

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1125B

Lokacioni: Vllahi

Votues: 288

Vendvotime: 1

1126B - Shkolla Fillore "Bislim Halimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1126B

Lokacioni: Selac

Votues: 154

Vendvotime: 1

1127B - Shkolla Fillore "Elmaz Peci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1127B

Lokacioni: Rahove

Votues: 528

Vendvotime: 1

1128B - Shkolla Fillore "Fazli Graiqevci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1128B

Lokacioni: Verbnice

Votues: 627

Vendvotime: 1

1129B - Shkolla Fillore "Sylejman Vokshi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1129B

Lokacioni: Broboniq

Votues: 1,100

Vendvotime: 2

1102B - Shkolla ''Migjeni''

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1102B

Lokacioni: Mitrovica (South)

Votues: 11,872

Vendvotime: 15

1102X - Shkolla "Abdullah Shabani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1102X

Lokacioni: Mitrovica (South)

Votues: 13,792

Vendvotime: 16

1103B - Shkolla Fillore "Fazli Graiqevci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1103B

Lokacioni: Mitrovica - Shipol

Votues: 5,235

Vendvotime: 6

1103X - Shkolla Fillore"Shaban Idrizi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1103X

Lokacioni: Zhabari

Votues: 3,376

Vendvotime: 4

1104B - Shkolla ''Ismail Qemali"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1104B

Lokacioni: Mitrovica - Bairi

Votues: 7,541

Vendvotime: 9

1105B - Shkolla "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1105B

Lokacioni: Mitrovica - Ura e gjakut

Votues: 5,528

Vendvotime: 7

1109B - Shkolla Fillore "Andon Zako Cajupi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1109B

Lokacioni: Mitrovica

Votues: 2,534

Vendvotime: 3

1111B - Shkolla "Bedri Gjina"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1111B

Lokacioni: Mitrovica (South) - Sitnica

Votues: 3,663

Vendvotime: 5

1112B - Shkolla ''Hivzi Sylejmani "

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1112B

Lokacioni: Kçiq i Madh

Votues: 3,244

Vendvotime: 4

1113B - Shkolla Trepçë

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1113B

Lokacioni: Trepçë

Votues: 1,284

Vendvotime: 2

1114B - Shkolla Fillore "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1114B

Lokacioni: Gushavce

Votues: 1,555

Vendvotime: 2

1115B - Shkolla ''Xhevat Jusufi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1115B

Lokacioni: Bare

Votues: 1,342

Vendvotime: 2

1116B - Shkolla "Elena Gjika"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1116B

Lokacioni: Tuneli I Parë

Votues: 2,066

Vendvotime: 3

1117B - Shkolla "Një Maji"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1117B

Lokacioni: Shupkofc

Votues: 1,554

Vendvotime: 2

1118B - Shkolla (A) "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1118B

Lokacioni: Vidimiriq

Votues: 204

Vendvotime: 1

1119B - Zyra Lokale per Komunitete

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1119B

Lokacioni: Sfinjar

Votues: 235

Vendvotime: 1

1120B - Shkolla "Sefedin Smakolli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1120B

Lokacioni: Rashan

Votues: 521

Vendvotime: 1

1130B - Shkolla Fillore "Trepca"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1130B

Lokacioni: Mazhiq

Votues: 334

Vendvotime: 1

1132B - Shkolla Fillore "Trepca"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1132B

Lokacioni: Melenice

Votues: 489

Vendvotime: 1