main-bg

Mitrovica e Veriut

Dejan Aleksic - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 065 8134 131

E-mail: 

Adresa: 


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 27,915
Qendra të votimit: 7
Vendvotime: 33 


3801B - P.N "Aziz Sylejmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3801B

Lokacioni: Suhadoll i Ultë

Votues: 1,830

Vendvotime: 2

3802B - Objekt Privat

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3802B

Lokacioni: Lagja e Boshnjakeve

Votues: 1,663

Vendvotime: 2

3803B - Mitrovica e Veriut

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3803B

Lokacioni: Kodra e Minatorëve

Votues: 851

Vendvotime: 1

3804B - Shkolla Fillore "Sveti Sava" P.N

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3804B

Lokacioni: Suhadoll i Epërm

Votues: 193

Vendvotime: 1

3805B - Shkolla Fillore "Sveti Sava"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3805B

Lokacioni: Mitrovica e Veriut

Votues: 14,311

Vendvotime: 16

3805X - Shkolla Teknike

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3805X

Lokacioni: Mitrovica e Veriut

Votues: 7,927

Vendvotime: 9

3806B - Shkolla e Mesme e Mjekësisë

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3806B

Lokacioni: Mitrovica e Veriut

Votues: 1,140

Vendvotime: 2