main-bg

Memorandumet

 • 25-05-2017 09:00

  Memorandum of Understanding between The European Union and The Central Election Commission of Kosovo Concerning observation of the 2017 Early Legislative Elections

  Shkarko
 • 15-02-2017 00:00

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ-USAID

  Shkarko
 • 02-02-2016 15:28

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ-PK-PSH-PZAP-KGJK

  Shkarko
 • 02-02-2016 15:26

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ-ACEEEO

  Shkarko
 • 27-10-2015 14:34

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ - HANDIKOS - Shoqata e të verbëve të Kosovës - Shoqata kosovara e të shurdhërve - Shoqata down syndrome Kosova

  Shkarko
 • 18-06-2015 00:00

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ-USAID (Plotësim)

  Shkarko
 • 20-05-2014 12:49

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ - MSH

  Shkarko
 • 20-05-2014 12:49

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ - MZHE

  Shkarko
 • 20-05-2014 12:49

  Memorandum i Bashkëpunimit KQZ - MD

  Shkarko
 • 20-05-2014 12:47

  Memorandum i Bashkëpunimit BE - KQZ

  Shkarko