main-bg

Mamusha

Nuhi Mazreku - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 245 790

E-mail: nuhi.mazreku@kqz-ks.org; nmazrek@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati III


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 3,541
Qendra të votimit: 1
Vendvotime: 4 


3201A - Shkolla Fillore "Haxhi Ymer Lytfi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3201A

Lokacioni: Mamushë

Votues: 3,541

Vendvotime: 4