main-bg

Leposaviq

Dalibor Miletic - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 065 5626 620

E-mail: dalibore.miletic@kqz-ks.org; milosav_markovic@yahoo.com ;

Adresa: 


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 19,513
Qendra të votimit: 18
Vendvotime: 31 


1201B - Shkolla Fillore "Slobodan Penezić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1201B

Lokacioni: Leposavic

Votues: 3,393

Vendvotime: 4

1201X - Shtëpia e Kulturës

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1201X

Lokacioni: Leposavic

Votues: 2,571

Vendvotime: 3

1202B - Shkolla Fillore "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1202B

Lokacioni: Soqanica

Votues: 3,322

Vendvotime: 4

1203B - Shkolla Fillore "Stana Bačanin"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1203B

Lokacioni: Vraqevë

Votues: 1,304

Vendvotime: 2

1204B - Shkolla Fillore "Stana Bačanin"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1204B

Lokacioni: Belloberdë

Votues: 582

Vendvotime: 1

1205B - Shkolla Fillore "Stana Bačanin"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1205B

Lokacioni: Leshak

Votues: 4,289

Vendvotime: 5

1206B - Shtepi Private Pronari "Azem Musa"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1206B

Lokacioni: Koshtovë

Votues: 312

Vendvotime: 1

1207B - Shkolla Fillore "Slobodan Penezić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1207B

Lokacioni: Jashanica

Votues: 411

Vendvotime: 1

1208B - Shkolla Fillore "Slobodan Penezić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1208B

Lokacioni: Dreni

Votues: 714

Vendvotime: 1

1209B - Shkolla Fillore "Stana Bačanin"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1209B

Lokacioni: Bistricë

Votues: 211

Vendvotime: 1

1210B - Shkolla Fillore "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1210B

Lokacioni: Borcani

Votues: 285

Vendvotime: 1

1211B - Shkolla Fillore "Stana Bačanin"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1211B

Lokacioni: Miokoviq

Votues: 148

Vendvotime: 1

1212B - Zyra Lokale per Komunitete

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1212B

Lokacioni: Donje Jarinje

Votues: 540

Vendvotime: 1

1213B - Shkolla Fillore "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1213B

Lokacioni: Vuca

Votues: 320

Vendvotime: 1

1214B - Ndërtesë Publike

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1214B

Lokacioni: Potkomlje

Votues: 231

Vendvotime: 1

1215B - Shtëpi Private pronar - Živan Jovanović

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1215B

Lokacioni: Madjevo

Votues: 83

Vendvotime: 1

1216B - Shkolla Fillore "Slobodan Penezić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1216B

Lokacioni: Kijevciqe

Votues: 458

Vendvotime: 1

1217B - Shkolla "Kadri Bistricë"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1217B

Lokacioni: Bistricë

Votues: 339

Vendvotime: 1