main-bg

Kopjet e skanuara te Formularëve të Rezultateve të krijuara në vendvotim (FPR për Kryetar Komune, FPR dhe FRK për Kuvendin Komunal) për Zgjedhjet Lokale 2017

Me qëllim të rritjes së transparencës dhe besueshmërisë në procesin zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar me publikimin e kopjeve të skanuara të Formularëve të Rezultateve nga Vendvotimet.

Të gjithë kandidatët (për Kryetar Komune apo për Kuvende Komunale) do të mund të shohin rezultatet e tyre për secilin Vendvotim duke shfletuar në mënyrë elektronike kopjet e këtyre formularëve të cilët kanë ardhur nga Vendvotimet. 

Publikimi i tyre do të jetë në proces. Pas përfundimit të skanimit të këtyre formularëve nga ndonjë komunë ato do të publikohen në faqen e KQZ-së. 
 
KomunaFPR (Kryetar Komune) FPR & FRK (Kuvend Komunal)
1. DeçanShkarko Shkarko (Pjesa 1)
Shkarko (Pjesa 2) 
2. GjakovëShkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
Shkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
Shkarko (Pjesa 3)  
Shkarko (Pjesa 4)   
3. GllogovcShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
4. Gjilan ShkarkoShkarko (Pjesa 1)
Shkarko (Pjesa 2) 
Shkarko (Pjesa 3) 
Shkarko (Pjesa 4)
5. DragashShkarko Shkarko 
6. Istog ShkarkoShkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
7. Kaçanik ShkarkoShkarko
8. KlinëShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
9. Fushë Kosovë ShkarkoShkarko
10. Kamenicë ShkarkoShkarko
11. Mitrovicë e JugutShkarko Shkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
Shkarko (Pjesa 3)
Shkarko (Pjesa 4)   
12. LeposaviqShkarkoShkarko
13. LipjanShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
14. NovobërdëShkarko Shkarko 
15. ObiliqShkarko Shkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2)  
16. RahovecShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
17. Pejë ShkarkoShkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2)  
Shkarko (Pjesa 3)  
Shkarko (Pjesa 4)  

18. PodujevëShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
Shkarko (Pjesa 3)  
Shkarko (Pjesa 4)       
19. Prishtinë Shkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
Shkarko (Pjesa 3) 
     

Shkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2)  
Shkarko (Pjesa 3)  
Shkarko (Pjesa 4)  
Shkarko (Pjesa 5)  
Shkarko (Pjesa 6)  
Shkarko (Pjesa 7)  
Shkarko (Pjesa 8)  
Shkarko (Pjesa 9)  
Shkarko (Pjesa 10)  
Shkarko (Pjesa 11)  
20. PrizrenShkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
Shkarko (Pjesa 3) 
 
Shkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
Shkarko (Pjesa 3) 
Shkarko (Pjesa 4) 
Shkarko (Pjesa 5) 
Shkarko (Pjesa 6) 
Shkarko (Pjesa 7) 
Shkarko (Pjesa 8)  
21. SkenderajShkarko Shkarko 
22. Shtime ShkarkoShkarko
23. Shtërpcë ShkarkoShkarko
24. SuharekëShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
Shkarko (Pjesa 3)  
25. FerizajShkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
Shkarko (Pjesa 3) 
Shkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
26. VitiShkarko Shkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
27. VushtrriShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2)  
Shkarko (Pjesa 3)  
28. Zubin PotokShkarko Shkarko 
29. ZveçanShkarkoShkarko
30. MalishevëShkarkoShkarko
31. JunikShkarkoShkarko
32. MamushëShkarkoShkarko
33. Hani i Elezit ShkarkoShkarko
34. GraçanicëShkarkoShkarko
35. RanilugShkarkoShkarko
36. ParteshShkarkoShkarko
37. KllokotShkarkoShkarko
38. Mitrovica e Veriut  Shkarko Shkarko
Vendvotimet e rinumëruara nga KarantinaShkarko Shkarko
Votimi Përmes Postës (VPP)ShkarkoShkarko
Rinumërimi i 8 vendvotimeve nga auditimi - FPR për Kryetar KomuneShkarko
Zarfet e Fletëvotimeve me KushtShkarkoShkarko (Pjesa 1)  
Shkarko (Pjesa 2) 
Shkarko (Pjesa 3)  Rinumërimi i vendvotimeve nga Auditimi 01.11.2017 Komuna FPR & FRK (Kuvend Komunal)
1. Deçan
Shkarko
2. GjakovëShkarko
3. GllogovcShkarko
4. Gjilan Shkarko
5. DragashShkarko
6. Istog Shkarko
7. Kaçanik
Shkarko 
8. Klinë
Shkarko 
9. Fushë Kosovë
Shkarko
10. Kamenicë
Shkarko 
11. Mitrovicë e Jugut
Shkarko
12. Leposaviq
Shkarko 
13. LipjanShkarko
14. NovobërdëShkarko
15. ObiliqShkarko
16. RahovecShkarko
17. PejëShkarko
18. PodujevëShkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
19. Prishtina Shkarko 
20. PrizrenShkarko (Pjesa 1)
Shkarko (Pjesa 2) 
21. SkenderajShkarko 
22. ShtimeShkarko
23. ShtërpcëShkarko
24 SuharekëShkarko
25. FerizajShkarko 
26. VitiShkarko
27. VushtrriShkarko
28. Zubin PotokShkarko
29. ZveçanShkarko
30. MalishevëShkarko
31. Junik
Shkarko
32. Mamushë
Shkarko
33. Hani i Elezit 
Shkarko
34. Graçanicë
Shkarko
35. Ranilug
Shkarko
37. KllokotShkarko
38. Mitrovica e Veriut 
ShkarkoRinumërimi i vendvotimeve nga Vendimi i PZAP-it


 Komuna FPR & FRK (Kuvend Komunal)
3. GllogovcShkarko
4. Gjilan Shkarko
6. Istog Shkarko
7. KaçanikShkarko 
8. KlinëShkarko 
9. Fushë KosovëShkarko
10. KamenicëShkarko
11. Mitrovicë e JugutShkarko
13. LipjanShkarko
15. Obiliq Shkarko
16. RahovecShkarko
17. PejëShkarko
18. PodujevëShkarko 
19. PrishtinëShkarko  
20. PrizrenShkarko (Pjesa 1) 
Shkarko (Pjesa 2) 
21. SkenderajShkarko 
22. Shtime Shkarko
23. ShtërpcëShkarko
24. SuharekëShkarko
25. FerizajShkarko 
26. VitiShkarko 
27. VushtrriShkarko 
28. MalishevShkarko 
29. Hani i Elezit Shkarko 
30. GraqanicëShkarko 


 
 
 

Sqarim shtesë: Kjo nuk është një shpallje e Rezultateve Përfundimtare, por janë vetëm forma të rezultateve të plotësuara në Vendvotim (22 tetor 2017). 

Rezultatet Përfundimtare shpallen pas numërimit të votave me kusht; votave përmes postës; votave të personave me nevoja të veçanta dhe pas përfundimit të të gjitha procedurave në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve.