main-bg

NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT I SHPALLUR MË 27 JANAR 2017

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë paraqitur në konkursin për poziten Zyrtar i Prokurimi në Sekretariatin e KQZ-së, të shpallur me datën 27 Janar 2017, para hyrjes së objektit dhe në web faqen e KQZ-së, se ky konkurs anulohet. Kandidatët të cilët kanë aplikuar më herët për këtë pozitë, duhet të aplikojnë përsëri, kur konkursi rishpallet.