main-bg

Kllokot

Zoran Vasic - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 045 329 039

E-mail: zoran.vasic@kqz-ks.org; bakiklokot@yahoo.com

Adresa: Objekt Privat-Zyra e KKZ-se Kllokot


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 3,297
Qendra të votimit: 5
Vendvotime: 7 


3701D - Shkolla Fillore "Sveti Sava"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3701D

Lokacioni: Kllokot

Votues: 997

Vendvotime: 2

3702D - Shkolla "Marko Rajković"/"Gjon Sereçi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3702D

Lokacioni: Mogille

Votues: 385

Vendvotime: 1

3703D - Shkolla "Marko Rajković"/"Gjon Sereçi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3703D

Lokacioni: Verboc

Votues: 980

Vendvotime: 2

3704D - Shkolla Fillore " Gjon Sereci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3704D

Lokacioni: Mogille

Votues: 847

Vendvotime: 1

3705D - Banja Termike e Kllokotit (villa park)

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3705D

Lokacioni: Kllokot

Votues: 88

Vendvotime: 1