main-bg

Klinë

Skender Veselaj - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 145 169

E-mail: skender.vaselaj@kqz-ks.org; skenderveselaj11@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati i III


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 43,691
Qendra të votimit: 17
Vendvotime: 55 


0801C - Shkolla Fillore "Ismet Raci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0801C

Lokacioni: Klinë

Votues: 10,165

Vendvotime: 11

0802C - Shkolla Fillore "Isa Boletini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0802C

Lokacioni: Drenoc

Votues: 2,156

Vendvotime: 3

0803C - Shkolla Fillore "Emin Duraku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0803C

Lokacioni: Sferkë

Votues: 3,650

Vendvotime: 5

0804C - Shkolla Fillore "Shtjefën Gjeçovi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0804C

Lokacioni: Zllokuqan

Votues: 2,639

Vendvotime: 3

0805C - Shkolla Fillore "Ali Krasniqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0805C

Lokacioni: Ujmir

Votues: 3,416

Vendvotime: 4

0806C - Shkolla Fillore "Nëna Terezë"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0806C

Lokacioni: Budisafc

Votues: 3,251

Vendvotime: 4

0807C - Shkolla Fillore "Tre Dëshmorët"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0807C

Lokacioni: Jashanicë e Poshtme

Votues: 3,504

Vendvotime: 4

0808C - Shkolla Fillore "Dëshmorët e Qëndresës"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0808C

Lokacioni: Gllarevë

Votues: 3,353

Vendvotime: 4

0809C - Shkolla Fillore "Motrat Qiriazi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0809C

Lokacioni: Zajm

Votues: 1,663

Vendvotime: 2

0811C - Shkolla Fillore "Azem Bejta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0811C

Lokacioni: Grabanicë

Votues: 2,270

Vendvotime: 3

0813C - Qendra e Takimeve (Shtëpi)

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0813C

Lokacioni: Binxhë

Votues: 198

Vendvotime: 1

0814C - Shkolla Fillore" Avni Zhabota"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0814C

Lokacioni: Shtupeli

Votues: 2,172

Vendvotime: 3

0815C - Shkolla Fillore "Esat Mekuli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0815C

Lokacioni: Caravik

Votues: 1,245

Vendvotime: 2

0816C - Shkolla Fillore " Zgjimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0816C

Lokacioni: Gremnik

Votues: 1,281

Vendvotime: 2

0817C - Shkolla Fillore" Azem Bejta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0817C

Lokacioni: Kpuz

Votues: 1,067

Vendvotime: 2

0818C - Shkolla Fillore "Emin Duraku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0818C

Lokacioni: Përqevë

Votues: 943

Vendvotime: 1

0819C - Qendra për Grumbullimin e Qumështit

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0819C

Lokacioni: Videjë

Votues: 718

Vendvotime: 1