main-bg

Kamenicë

Agim Kastrati - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 736

E-mail: agim.h.kastrati@kqz-ks.org; agimhkastrati@hotmail.com

Adresa: Shtëpa e Kulturës "Isa Kastrati"


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 37,376
Qendra të votimit: 26
Vendvotime: 54 


1001D - Shkolla "Ismail Qemali"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1001D

Lokacioni: Kamenicë

Votues: 5,124

Vendvotime: 6

1001X - Shkolla "Andrea Durrsaku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1001X

Lokacioni: Kamenicë

Votues: 4,355

Vendvotime: 5

1002D - Shkolla Fillore "Rexhep Malaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1002D

Lokacioni: Topanicë

Votues: 1,975

Vendvotime: 3

1003D - Shkolla Fillore "Idriz Seferi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1003D

Lokacioni: Strezofc

Votues: 643

Vendvotime: 1

1004D - Shkolla Fillore "7 Shtatori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1004D

Lokacioni: Krilevë

Votues: 644

Vendvotime: 1

1005D - Shkolla Fillore "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1005D

Lokacioni: Hogosht

Votues: 1652

Vendvotime: 2

1006D - Shkolla Fillore "Kadri Zeka"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1006D

Lokacioni: Desivojcë

Votues: 736

Vendvotime: 1

1007D - Shkolla Fillore "Nuhi Berisha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1007D

Lokacioni: Tugjec

Votues: 459

Vendvotime: 1

1008D - Shkolla Fillore "Sadri Misini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1008D

Lokacioni: Shipashnicë e Epërme

Votues: 1,171

Vendvotime: 2

1009D - Shkolla Fillore "Metush Krasniqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1009D

Lokacioni: Rogaçicë

Votues: 2,899

Vendvotime: 4

1010D - Shkolla Fillore "Desanka Maksimović"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1010D

Lokacioni: Ajnoc

Votues: 683

Vendvotime: 1

1013D - Zyra e Postes

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1013D

Lokacioni: Kolloleq

Votues: 413

Vendvotime: 1

1015D - Shkolla Fillore "Desanka Maksimović"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1015D

Lokacioni: Berivojcë

Votues: 940

Vendvotime: 1

1016D - Shkolla Fillore "Desanka Maksimović"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1016D

Lokacioni: Bosce

Votues: 567

Vendvotime: 1

1017D - Qendra e Kulturës

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1017D

Lokacioni: Kamenicë

Votues: 1,227

Vendvotime: 2

1022D - Shkolla Fillore " Asllan Thaqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1022D

Lokacioni: Karaqeve e Ulet

Votues: 982

Vendvotime: 2

1023D - Shkolla Fillore"Hasan Prishtina"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1023D

Lokacioni: Busovate

Votues: 858

Vendvotime: 1

1024D - Shkolla Fillore "Avdullah Kraishnica-Presheva"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1024D

Lokacioni: Koretin

Votues: 2,991

Vendvotime: 4

1025D - Shkolla Fillore" Xhelal Sopi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1025D

Lokacioni: Petrovc

Votues: 1,035

Vendvotime: 2

1026D - Shkolla Fillore"Xhavit Ahmeti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1026D

Lokacioni: Hodonovc

Votues: 1,940

Vendvotime: 3

1027D - Shkolla Fillore "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1027D

Lokacioni: Lisocka

Votues: 403

Vendvotime: 1

1028D - Shkolla Fillore "Kadri Zeka"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1028D

Lokacioni: Poliqka

Votues: 563

Vendvotime: 1

1029D - Shkolla Fillore "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1029D

Lokacioni: Kamenicë

Votues: 1,127

Vendvotime: 2

1030D - Shkolla Fillore "Metush Krasniqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1030D

Lokacioni: Muqiverce

Votues: 1,884

Vendvotime: 3

1031D - Shkolla Fillore "Sadri Misini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1031D

Lokacioni: Shipshnice e Poshtme

Votues: 634

Vendvotime: 1

1032D - Shkolla Fillore "Avni Rrustemi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1032D

Lokacioni: Karaqevë e Eperme

Votues: 1,471

Vendvotime: 2