main-bg

Istog

Bashkim Ademaj - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 723

E-mail: bashkim.ademaj@kqz-ks.org; bashkim.ademaj@hotmail.com

Adresa: Pallati i Kultures Kati i Dyte


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 45,569
Qendra të votimit: 15
Vendvotime: 58 


0618C - Shkolla Fillore "Radoš Tosić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0601C

Lokacioni: Istog

Votues: 9,975

Vendvotime: 11

0619C - Shkolla Fillore "Ismail Qemali"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0619C

Lokacioni: Saradran

Votues: 3,106

Vendvotime: 4

0620C - Shkolla Fillore "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0620C

Lokacioni: Cercë

Votues: 2,745

Vendvotime: 4

0621C - Shkolla Fillore "Zymer Zeka"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0621C

Lokacioni: Kaliqan

Votues: 1,184

Vendvotime: 2

0622C - Shkolla Fillore "Fan Noli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0622C

Lokacioni: Llukafec I Begut

Votues: 1,688

Vendvotime: 2

0623C - Shkolla Fillore "Tre Deshmoret"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0623C

Lokacioni: Cerkolez

Votues: 1,234

Vendvotime: 2

0601C - Shkolla e Mesme "Haxhi Zeka"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0601C

Lokacioni: Istog

Votues: 9,975

Vendvotime: 11

0602C - Shkolla Fillore "Trepça"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0602C

Lokacioni: Banjë e Pejës

Votues: 5,623

Vendvotime: 7

0603C - Shkolla Fillore "Fan S. Noli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0603C

Lokacioni: Dobrushë

Votues: 1,359

Vendvotime: 2

0604C - Shkolla Fillore "Martin Camaj"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0604C

Lokacioni: Gjurakovc

Votues: 5,927

Vendvotime: 7

0605C - Shkolla "Avni Rustemi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0605C

Lokacioni: Zallq

Votues: 2,073

Vendvotime: 3

0606C - Shkolla Fillore "Hysni Zajmi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0606C

Lokacioni: Vrellë

Votues: 5,076

Vendvotime: 6

0607C - Shkolla "Mehmet Akif"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0607C

Lokacioni: Shushicë

Votues: 1,436

Vendvotime: 2

0608C - Shkolla "Ndre Mjeda"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0608C

Lokacioni: Rakosh

Votues: 2,330

Vendvotime: 3

0613C - Shkolla Fillore "Tre Dëshmorët"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0613C

Lokacioni: Uçë

Votues: 1,079

Vendvotime: 2