main-bg

Hani i Elezit

Enver Suma - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 325 764

E-mail: enver.suma@kqz-ks.org; e.suma@hotmail.com

Adresa: Shtepia e Kultures Kati i I


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 8,501
Qendra të votimit: 4
Vendvotime: 11 


3301D - Shkolla Fillore "Ilaz Thaçi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3301D

Lokacioni: Hani i Elezit

Votues: 4,401

Vendvotime: 5

3302D - Shkolla Fillore "Kështjella e Diturisë"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3302D

Lokacioni: Palaj

Votues: 1,209

Vendvotime: 2

3303D - Shkolla Fillore "Veli Ballazhi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3303D

Lokacioni: Gorancë

Votues: 1,312

Vendvotime: 2

3304D - Shkolla Fillore "Ilaz Thaçi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3304D

Lokacioni: Seçishte

Votues: 1,579

Vendvotime: 2