main-bg

Graçanica

Igor Cirkovic - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 049 108 280

E-mail: igor.cirkovic@kqz-ks.org; igorcir@yahoo.com

Adresa: Qendra Sportive - Graçanicë


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 19,200
Qendra të votimit: 10
Vendvotime: 27 


3401E - Shkolla "Kralj Milutin"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3401E

Lokacioni: Gracanice

Votues: 7,529

Vendvotime: 9

3402E - Shkolla "Miladin Mitić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3402E

Lokacioni: Llaplaselle

Votues: 2,662

Vendvotime: 3

3403E - Shkolla "Vuk Karadzic"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3403E

Lokacioni: Batushe

Votues: 364

Vendvotime: 1

3404E - Shkolla "Ugljare"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3404E

Lokacioni: Uglare

Votues: 1,241

Vendvotime: 2

3405E - Shkolla "Knez Lazar"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3405E

Lokacioni: Gushterice E Ulet

Votues: 3,875

Vendvotime: 5

3406E - Shkolla "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3406E

Lokacioni: Lepi

Votues: 1,755

Vendvotime: 2

3412E - Shtëpi Private, pronar "Goran Stankovic"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3412E

Lokacioni: Cagllavice

Votues: 40

Vendvotime: 1

3413E - Shtëpi Private, pronar "Goran Stevic"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3413E

Lokacioni: Gracanice

Votues: 134

Vendvotime: 1

3414E - Shkolla "Miladin Mitic"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3414E

Lokacioni: Cagllavice

Votues: 1,327

Vendvotime: 2

3415E - Shkolla "Ditët e Minatorit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3415E

Lokacioni: Kishnicë

Votues: 273

Vendvotime: 1