main-bg

Gllogoc

Bilall Shehu - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 712

E-mail: billal.shehu@kqz-ks.org; bilall_shehu@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunës, Kati i Parë


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 50,067
Qendra të votimit: 24
Vendvotime: 66 


0301E - Shkolla "Rasim Kiqina"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0301E

Lokacioni: Gllogovc

Votues: 3,936

Vendvotime: 5

0301X - Shkolla Fillore "Halil Bajraktari"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0301X

Lokacioni: Gllogovc

Votues: 3,179

Vendvotime: 4

0302E - Shkolla "Xheladin Gashi-Plaku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0302E

Lokacioni: Gllogovc

Votues: 3,691

Vendvotime: 5

0303E - Shkolla "Shaban Polluzha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0303E

Lokacioni: Koreticë e Epërme

Votues: 12,386

Vendvotime: 2

0304E - Shkolla "Rilindja"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0304E

Lokacioni: Dobrashec

Votues: 1,833

Vendvotime: 2

0305E - Shkola "Mehmet Gradica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0305E

Lokacioni: Gradicë

Votues: 1,599

Vendvotime: 2

0306E - Shkolla "Zenel Hajdini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0306E

Lokacioni: Tërstenik

Votues: 4,303

Vendvotime: 5

0307E - Shkolla "Shote Galica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0307E

Lokacioni: Abri e Epërme

Votues: 1,571

Vendvotime: 2

0308E - Shkolla "Migjeni"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0308E

Lokacioni: Bajicë

Votues: 1,897

Vendvotime: 3

0309E - Shkolla "28 Nëntori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0309E

Lokacioni: Krajkovë

Votues: 1,777

Vendvotime: 2

0310E - Shkolla "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0310E

Lokacioni: Nekoc

Votues: 2,463

Vendvotime: 3

0311E - Shkolla "Luigj Gurakuqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0311E

Lokacioni: Sankofc

Votues: 2,528

Vendvotime: 3

0313E - Shkolla "Abedin Bujupi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0313E

Lokacioni: Arllat

Votues: 2,583

Vendvotime: 3

0314E - Shkolla "Jusuf Gervalla"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0314E

Lokacioni: Negrovc

Votues: 1,579

Vendvotime: 2

0315E - Gjimnazi "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0315E

Lokacioni: Poklek

Votues: 1,579

Vendvotime: 2

0316E - Shkolla Fillore "Xheve Lladrovci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0316E

Lokacioni: Gllanasell

Votues: 1,595

Vendvotime: 2

0317E - Shkolla Fillore "Hasan Prishtina"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0317E

Lokacioni: Llapushnik

Votues: 2,839

Vendvotime: 4

0318E - Shkolla Fillore "Zenel Hadini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0318E

Lokacioni: Polluzhë

Votues: 1,796

Vendvotime: 2

0319E - Shkolla Fillore "Arif Shala"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0319E

Lokacioni: Zabeli I Ultë

Votues: 1,737

Vendvotime: 2

0320E - Shkolla Fillore "Ali Gashi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0320E

Lokacioni: Qikatovë e Re

Votues: 2,786

Vendvotime: 4

0321E - Shkolla Fillore " 7 Marsi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0321E

Lokacioni: Kishnarekë

Votues: 963

Vendvotime: 2

0322E - Shkolla Fillore "Deshmorët e Drenicës"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0322E

Lokacioni: Qikatovë e Vjetër

Votues: 1,187

Vendvotime: 2

0323E - Shkolla Fillore "Shote Galica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0323E

Lokacioni: Terdevc

Votues: 990

Vendvotime: 2

0324E - Shkolla Fillore "Fazli Grajçevci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0324E

Lokacioni: Vasilevë

Votues: 570

Vendvotime: 1