main-bg

Gjilan

Ferid Shabani - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 715

E-mail: ferid.shabani@kqz-ks.org; ferid.shabani@hotmail.com

Adresa: Ndërtesa e Soliterit, Kati i II-të


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 94,268
Qendra të votimit: 33
Vendvotime: 125 


0401D - Shkolla Fillore "Abaz Ajeti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0401D

Lokacioni: Gjilan

Votues: 15,902

Vendvotime: 19

0401X - Shkolla Fillore "Thimi Mitko"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0401X

Lokacioni: Gjilan

Votues: 15,833

Vendvotime: 19

0402D - Shkolla Fillore "Selami Hallaqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0402D

Lokacioni: Gjilan

Votues: 6,898

Vendvotime: 9

0402X - Shkolla "Musa Zajmi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0402X

Lokacioni: Gjilan

Votues: 6,590

Vendvotime: 9

0403D - Shkolla e Mesme "Arbëria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0403D

Lokacioni: Gjilan

Votues: 5,291

Vendvotime: 7

0403X - Technical Shkolla "Mehmet Isai"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0403X

Lokacioni: Gjilan

Votues: 5,078

Vendvotime: 7

0404D - Shkolla Fillore "Ibrahim Oruqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0404D

Lokacioni: Bresalc

Votues: 3,679

Vendvotime: 5

0405D - Shkolla Fillore "Afërdita"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0405D

Lokacioni: Kishnapole

Votues: 1,070

Vendvotime: 2

0406D - Shkolla Fillore "Nazim Hikmet"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0406D

Lokacioni: Dobërçan

Votues: 3,202

Vendvotime: 4

0407D - Shkolla Fillore "Avdullah Tahiri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0407D

Lokacioni: Malishevë

Votues: 3,483

Vendvotime: 4

0408D - Shkolla Fillore "Liria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0408D

Lokacioni: Pograxhë

Votues: 1,912

Vendvotime: 3

0409D - Shkolla Fillore "Agim Ramadani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0409D

Lokacioni: Zhegër

Votues: 4,796

Vendvotime: 6

0410D - Shkolla Fillore "Ramiz Cernica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0410D

Lokacioni: Cernicë

Votues: 2,346

Vendvotime: 3

0412D - Annex i Kishes "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0412D

Lokacioni: Gjilan

Votues: 685

Vendvotime: 1

0415D - Shkolla Fillore "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0415D

Lokacioni: Shilovë

Votues: 1,225

Vendvotime: 2

0420D - Shkolla Fillore "Ibrahim Oruqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0420D

Lokacioni: Ponesh

Votues: 532

Vendvotime: 1

0422D - Shkolla Fillore "Branko Radičević"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0422D

Lokacioni: Cernicë

Votues: 299

Vendvotime: 1

0423D - Shkolla Fillore "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0423D

Lokacioni: Përlepnicë

Votues: 2,664

Vendvotime: 3

0428D - Shkolla Fillore "Vuk Karadžić"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0428D

Lokacioni: Kmetofc

Votues: 333

Vendvotime: 1

0429D - Shkolla Fillore "Mulla Idriz Gjilani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0429D

Lokacioni: Velekincë

Votues: 1,695

Vendvotime: 2

0430D - Shkolla Fillore "Dëshmorët e Kombit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0430D

Lokacioni: Livoç i Poshtëm

Votues: 1,696

Vendvotime: 2

0434D - Shtepi Private

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0434D

Lokacioni: Livoç i Epërm

Votues: 144

Vendvotime: 1

0437D - Shkolla Fillore "Esat Berisha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0437D

Lokacioni: Llashtice

Votues: 1,669

Vendvotime: 2

0438D - Shkolla Fillore "Bajram Curri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0438D

Lokacioni: Shurdhan

Votues: 834

Vendvotime: 1

0439D - Shkolla Fillore "Vatra e Diturise"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0439D

Lokacioni: Livoq I Eperm

Votues: 1,789

Vendvotime: 2

0440D - Shkolla Fillore "Agim Ramadani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0440D

Lokacioni: Lladove

Votues: 847

Vendvotime: 1

0441D - Shkolla Fillore "Vehbi Ibrahimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0441D

Lokacioni: Uglari

Votues: 1,315

Vendvotime: 2

0442D - Shkolla Fillore "Fetah Qerimi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0442D

Lokacioni: Verbice e Zhegofcit

Votues: 729

Vendvotime: 1

0443D - Shkolla Fillore "Ramiz Cernica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0443D

Lokacioni: Gumnishtë

Votues: 390

Vendvotime: 1

0444D - Shkolla Fillore"Liria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0444D

Lokacioni: Bilincë

Votues: 412

Vendvotime: 1

0445D - Shkolla Fillore "Nazim Hikmet"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0445D

Lokacioni: Bukovik

Votues: 309

Vendvotime: 1

0446D - Shkolla Fillore "Liria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0446D

Lokacioni: Llovce

Votues: 355

Vendvotime: 1

0447D - Shkolla Fillore "Ramiz Cernica"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0447D

Lokacioni: Kravaricë

Votues: 266

Vendvotime: 1